De oplossing zit hem in het aanpassen van de heilige geschriften. Er moet een duidelijker koppeling in de bijbel komen tussen zondvloed en stijging van de zeewaterspiegel. Deze moet worden veroorzaakt door een groepering die blauw en oranje in haar logo heeft (VVD). Heimelijk gesteund doorJudassen met de kleur groen (D66) die zeggen iets aan het milieu te willen doen maar die waarde niet hebben geinternaliseerd.