Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

VGP NV: Aanbod aan het publiek in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 100 m

Gepubliceerd op 20 november 2019 07:00 | Views: 156 | Onderwerpen: België, obligaties

VGP 14 aug

EUR 122,20 -2,00 (-1,61%)

Persbericht
Gereglementeerde informatie

Antwerpen, 20 november 2019, 07u00 CET


Deze Obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten. Een belegging in de Obligaties houdt risico's in. Door in te schrijven op de Obligaties, lenen beleggers geld uit aan de Emittent die zich ertoe verbindt om jaarlijks interest te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement van of wanprestatie door de Emittent, lopen beleggers echter het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen. Deze Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om te beleggen in deze Obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens in dit Prospectus. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moeten de beleggers het Prospectus in zijn geheel lezen (en, in het bijzonder, Deel II: Risicofactoren op pagina's 10-25 van het Prospectus). Beleggers dienen in het bijzonder op te merken dat de solvabiliteit en liquiditeit van de Emittent (terugbetalingscapaciteit van de toenemende schuld om haar groei te financieren) afhankelijk is van de duurzaamheid van haar ontwikkelingsactiviteiten, haar vermogen om nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten en haar verkoopcycli van voltooide projecten aan de Joint Ventures en dat de Obligaties effectief achtergesteld zijn aan de gewaarborgde schuldenlast van de Emittent en structureel achtergesteld zijn aan de aanzienlijke schuldenlast van de Joint Ventures waarvan de Emittent sterk afhankelijk is. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig onderzoeken of het gepast is voor dit type belegger om te investeren in de Obligaties, rekening houdend met zijn of haar kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen.

Reclame
Dit document is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening.

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 2 april 2023, voor een verwacht bedrag van minimum € 100 miljoen en maximum € 150 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 2,75% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 1,693% per jaar (in de veronderstelling dat de obligaties tot de vervaldatum worden aangehouden) en weerspiegelt een aftrek van de Belgische roerende voorheffing tegen een tarief van 30%. Coupons zijn jaarlijks betaalbaar op 2 april van elk jaar, met de eerste betaling op 2 april 2020. De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Het minimaal inschrijvingsbedrag voor beleggers bedraagt aldus € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingscommissie van 0.75% per coupure aangerekend. De intekenperiode loopt van 22 november 2019 tot en met 26 november 2019, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. Vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode is ten vroegste mogelijk op 22 november 2019 om 17.30 u. (Brusselse tijd). Het nominaal bedrag van de obligaties die worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA inbegrepen) of Belfius Bank SA/NV is € 80 miljoen indien het maximumbedrag van € 150 miljoen wordt uitgegeven. Het eventuele saldo van het bedrag voorbehouden voor particuliere beleggers zal worden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers. Omwille van de mogelijkheid tot vervroegde afsluiting, worden particuliere beleggers aangemoedigd om in te schrijven op de obligaties op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor 17.30 u.

In geval van overinschrijving zullen deze inschrijvingen proportioneel herleid worden met een toewijzing van een veelvoud van € 1.000, en in de mate van het mogelijke, een minimum nominaal bedrag van € 1.000, wat het minimum inschrijvingsbedrag is voor de beleggers.

De uitgiftedatum is vastgelegd op 2 december 2019. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV en Belfius Bank SA/NV treden op als joint lead managers en KBC Bank NV treedt op als global coordinator en sole bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands en in het Engels, en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 20 november 2019 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 20 november 2019 op de website van VGP NV (https://www.vgpparks.eu/nl/investors/obligatieleningen/), op de website van KBC Bank of CBC Banque (www.kbc.be/vgp of www.cbc.be/vgp), en op de website van Belfius Bank SA/NV (www.belfius.be/vgp2019).

De Engelstalige versie van het prospectus werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (de “FSMA”) als bevoegde autoriteit onder de Verordening (EU 2017/1129) (de "prospectusverordening"). De FSMA keurt dit prospectus enkel goed als het voldoet aan de normen inzake volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de prospectusverordening. De goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de emittent of van de kwaliteit van de obligaties. Beleggers moeten zelf een beoordeling uitvoeren van de geschiktheid tot het beleggen in de obligaties. Potentiële beleggers dienen het prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om een volledig inzicht te krijgen in de potentiële risico's en opbrengsten die verbonden zijn aan de beslissing om in de obligaties te beleggen.

De netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties, waarvan verwacht wordt dat deze ca. € 148.800.000 zal bedragen voor een nominaal bedrag van € 150 miljoen, zal worden gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten op ontwikkelingsgrond in de bestaande en nieuwe markten. VGP NV verwacht dat de fondsen voor de voormelde ontwikkelingsplannen zullen worden aangewend binnen een periode van 12 tot 18 maanden na de uitgifte van de obligaties, voor zover er geen ongunstige marktomstandigheden zijn.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VANUIT DE MEDIA

Martijn Vlutters
VP – Business Development & Investor Relations
Tel: +32 3 289 14 33
E-mail: martijn.vlutters@vgpparks.eu
Karen Huybrechts
(Hoofd Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 14 32
E-mail: karen.huybrechts@vgpparks.eu

Over VGP

VGP is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP opereert met een volledig geïntegreerd businessmodel met capabiliteit en uitgebreide ervaring langs de hele waardeketen. De groep heeft een gevorderde grondbank van 7,0 miljoen m2 en de strategische focus is op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. Opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft VGP nu meer dan 200 medewerkers en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van haar eigen joint ventures met Allianz Real Estate. Per juni 2019 is de bruto waarde van de investeringen van VGP, inclusief de joint venture, € 2,2 miljard en had het bedrijf een Net Asset Value of intrinsieke waarde (EPRA NAV) van € 604 miljoen. VGP staat genoteerd op de beurs van Euronext Brussel en Prague Stock Exchange (ISIN: BE0003878957).

Waar kun je met een klacht terecht? Bij eventuele klachten kan je terecht bij:
  • VGP NV, Uitbreidingstraat 72, bus 7, 2600 Antwerpen, tel:+32 3 289 14 30, email: info@vgpparks.eu
  • Bij een onpartijdige externe ombudsman: Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman in financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. +32 2 545 77 70, e-mail ombudsman@ombfin.be

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen).

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.

In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Verordening 2017/1129.

Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De Emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.

Bijlage

Community trend

Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Aandeel Kies Huidige trend
VGP

Gerelateerd

België

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

obligaties

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

VGP

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare