Wat ze meer verdienen moeten ze geven aan CO2 belasting .
Europa moet deze lasten minder in rekening brengen .
Arcelor doet echt moeite om minder uitstoot en dat moet verrekend worden .