Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Stikstofkwestie

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
139 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Beperktedijkbewaking
0
Gaan we naast vliegschaamte nu ook vleesschaamte krijgen?
Minder mensen, zowel in NL als wereldwijd, is op lange termijn de beste oplossing.
Zei Midas Dekkers ook al.

www.overpopulationawareness.org/nl/

stockpicker
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 19 sep 2019 om 03:29:


Gaan we naast vliegschaamte nu ook vleesschaamte krijgen?
Minder mensen, zowel in NL als wereldwijd, is op lange termijn de beste oplossing.
Zei Midas Dekkers ook al.

www.overpopulationawareness.org/nl/Alcohol, tabak, aspartan, tomaten uit blik, aardappelchips, bewerkt vlees, witte graanproducten, voedsel met een hoog zoutgehalte, gepekeld of gerookt voedsel, plantaardige geharde vetten en olie, light producten.

Allemaal bewezen kankerverwekkend.

Ondanks het gebruik daarvan worden we steeds ouder.
tradersonly
0
Stikstofbeleid: zinloze symboolpolitiek die NL in alles op achterstand en internationaal voor schut zet
'D66-voorstel om aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot'

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State (RvS) de uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet deugt, omdat van tevoren onduidelijk is wat maatregelen opleveren. Daardoor staan nu 18.000 projecten die stikstofdepositie teweeg kunnen brengen op de helling, waaronder ook uitbreidingen van veehouderijen. Veehouderijen hebben voortaan ook nog voor het laten grazen van koeien en bemesten in de buurt van natuurgebieden een vergunning nodig, terwijl die niet verleend wordt bij extra stikstofuitstoot in natuurgebieden.

De rechtszaak was aangespannen door onder andere Mobilisation for the Environment (MOB), een non-gouvernementele organisatie die de juridische weg niet schuwt om haar wil rond klimaatverandering en biodiversiteit op te leggen.

Ook politieke partijen grijpen de uitspraak aan om hun ideologieën aan de samenleving op te dringen, zoals een forse inkrimping van de veestapel. Maar is dat de oplossing? En hoe kan het dat een EU-richtlijn, geldend in alle EU-landen, alleen in Nederland leidt tot een slot op economische ontwikkeling?

Mogelijk geeft een bijdrage op Foodlog.nl van 12 juli 2019 meer inzicht daarin. Terwijl de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) al in 1979 en 1992 van kracht was, duurde het tot 2004 voordat de Europese Commissie (EC) een Nederlandse selectie van natuurgebieden kon goedkeuren. Een jaar later werd de VHR grotendeels omgezet in Nederlandse wetgeving. Tot die tijd leken het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer meer oog te hebben voor hun zelfbedachte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die Nederland moest terugbrengen naar een soort ‘oer’-ideaal.

‘De oplossing voor deze impasse is dus niet een halvering van de intensieve veehouderij’
Bij de totstandkoming van de Nederlandse selectie van natuurgebieden zou niet zo nauw zijn omgesprongen met de feiten. LNV en anderen zouden ook op creatieve wijze wel de procedure naar hun hand hebben gezet, zodat alle transparantie voor belanghebbenden ontbrak en beroep onmogelijk was, waardoor alsnog de ‘oer’-EHS als zogenaamde EU-verplichting kon worden doorgedrukt, onterecht wijzend naar Brussel. Beheerplannen waren al opgesteld voordat een gebied een definitieve juridische status kreeg onder de noemer dat eerst de haal- en betaalbaarheid onderzocht moest worden, terwijl de EC in beginsel al voldoende ruimte had geboden voor dergelijk onderzoek. Achttien procent van de habitat-typen en -soorten die Nederland had aangewezen zouden niet eens voorkomen in de Nederlandse selectie die oorspronkelijk was voorgelegd aan de EC. Terwijl er slechts twee gebieden voor ‘actief hoogveen’ in aanmerking kwamen, werden er nog twintig toegevoegd.

‘Het taartdiagram waarop bepaalde politici zich baseren in deze discussie is nietszeggend’
Evaluatie van tweederde van het gebied bleef uit tot 2018 doordat fundamentele gegevens ontbraken. Daaruit bleek dat de twee ‘actief hoogveen’-gebieden konden worden aangemerkt als ‘uitstekend’ ondanks de enorme hoeveelheden stikstof die daar geacht werden neer te slaan. In ongeveer de helft van de andere gebieden bleef significante groei van hoogveen uit ondanks jarenlange investeringen, terwijl het enorme beperkingen legde op de (bedrijfs)activiteiten in de omgeving. Vergelijkbaar verging het met ‘herstellend hoogveen’.

Ook de drie beschermingsstrategieën die opgenomen zijn in de VHR zouden naar eigen goeddunken zijn geïnterpreteerd. De actieve strategie in de vorm van bijvoorbeeld maaibeheer, verbetering waterkwaliteit en aanleg en onderhoud van houtwallen werd vertaald als herinrichting van gebieden of het slopen van de ene habitat in ruil voor een andere. Dat terwijl de Habitatrichtlijn uitdrukkelijk stelde dat alle maatregelen rekening dienen te houden met sociaal-economische en culturele belangen.

‘Dat boeren het meeste stikstof uitstoten, wil nog niet zeggen dat dit een probleem is’
De reactieve strategie die tot doel heeft de bestaande kwaliteit van gebieden te behouden werd vertaald tot vergunningsstelsel (PAS) in plaats van monitoringsprogramma. Zo kwam de bewijslast bij bedrijven en ontwikkelaars te liggen, terwijl er ook natuurlijke oorzaken van achteruitgang zijn, zoals bijvoorbeeld grote groepen ganzen waar andere vogels onder lijden.

Het gebruikte simulatiemodel in het vergunningstelsel zou ongeschikt zijn voor het beoogde doel. En terwijl hoogveen geen last heeft van stikstof werden er toch depositiewaarden geformuleerd. Theorie en praktijk zou nog nooit overeengekomen zijn.

De pro-actieve strategie beoogde het voorzorgsbeginsel om negatieve gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van een gebied te voorkomen. Bij significant negatieve effecten kan een plan of project alleen doorgang vinden bij groot openbaar belang. Grote onduidelijkheid was er onder andere over wat te verstaan onder ‘natuurlijke kenmerken’. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie luidde dat onder natuurlijke kenmerken ‘alleen de soorten en habitattypen worden verstaan die reden zijn geweest voor de selectie van het gebied’. Toch hield Nederland vast aan haar eigen brede interpretatie, waardoor de ruimte voor nabijgelegen activiteiten onnodig wordt beperkt.

‘Het D66-voorstel om het aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot’
Het lijkt er dus sterk op dat Nederland deze juridische en economische wurggreep vooral aan zichzelf dankt door naar eigen goeddunken af te wijken en te interpreteren van de VHR. Daarbij kan er niet eenzijdig naar de intensieve veehouderij worden gewezen omdat monitoring nooit plaatsvond. Het taartdiagram waarop bepaalde politici zich baseren in deze discussie is nietszeggend. Dat boeren het meeste stikstof uitstoten, wil nog niet zeggen dat dit een probleem is. Het is niet omdat een boerenbedrijf is gelegen naast een natuurgebied dat daarmee de stikstof die dat bedrijf veroorzaakt ook op dat natuurgebied neerslaat en dat een overschrijding van de stikstofwaarden enkel en alleen het gevolg is van dat boerenbedrijf. Om dit te achterhalen dien je letterlijk te meten en tevens de effecten op de natuur te monitoren. Gezien hoogveen hoeven hoge waarden niet te betekenen dat het slecht gaat met de natuur.

De oplossing voor deze PAS-impasse is dus niet een halvering van de intensieve veehouderij. Eerst dient de VHR eindelijk uitgevoerd te worden zoals die bedoeld is met een daarbij passend monitoringsprogramma die in meerdere opzichten de feitelijke situatie meet.

Milieu en klimaat wordt niet geholpen met een sanering die de intensieve veehouderij dwingt naar het buitenland. Het D66-voorstel om het aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot. Terwijl nooit is onderzocht of de gehele vier procent wel als geheel neerslaat in natuurgebied.

Wanneer houdt deze symboolpolitiek die Nederland op alle vlakken op achterstand zet en internationaal voor paal laat staan een keer op?

Lees meer artikelen van Vicki Van Lommel.

Tags: milieu, stikstofVicki Van Lommel
Ing. Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie.
haas
0
quote:

tradersonly schreef op 19 sep 2019 om 22:40:


Stikstofbeleid: zinloze symboolpolitiek die NL in alles op achterstand en internationaal voor schut zet
'D66-voorstel om aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot'


Vicki Van Lommel
Ing. Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie.


Hoe moet dat dan met de jaarlijkse export van alleen al 30 miljard eieren naar VK?
Én de wkelijkse 10 vrachtwagens met ééndags-leghennen van VK naar NL?:)
haas
0
absurd, Rutte,hieronder bericht uut het OOOOOOoosten:
========================
Stikstofuitspraak treft zelfs Cassandra’s keukenverbouwing in Zwolle
Het is inmiddels een vast ritueel: tegen etenstijd gaat Cassandra Steenkist uit Zwolle met de potten en pannen de tuin in, waar de caravan staat. In het caravankeukentje bereidt ze de gezinsmaaltijd en gaat dan met de dampende schotels weer het huis in. En dat komt allemaal door de beruchte stikstofuitspraak van de Raad van State.

Francisca Muller 20-09-19, 08:00
Die treft namelijk niet alleen de verbreding van snelwegen, de bouw van windparken en woonwijken en de uitbreiding van agrarische bedrijven maar zelfs de verbouwing bij de familie Steenkist. Een klein particulier klusje is natuurlijk ‘peanuts‘ in vergelijking met die megaprojecten, maar, zo redeneert de gemeente Zwolle, ook dit is een bouwproject waarvan niet zeker is of het schade toebrengt aan de natuur
haas
0
quote:

tradersonly schreef op 19 sep 2019 om 22:40:


Stikstofbeleid: zinloze symboolpolitiek die NL in alles op achterstand en internationaal voor schut zet
'D66-voorstel om aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot'

Vicki Van Lommel
Ing. Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie.


MInder werkgelegenheid, D66..........
======================================
Gevolgen uitbreiding slachterij Plukon Dedemsvaart moeten beter onderzocht worden’
De gemeente Hardenberg moet de verkeersgevolgen van de uitbreiding van pluimveeslachterij Plukon in Dedemsvaart beter onderzoeken. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Merle Heppenhuis 20-09-19, 06:00
De pluimveeslachterij wil het aantal te slachten kippen uitbreiden van 225.000 per dag naar 360.000 per dag. Daarvoor moet de fabriek 24 uur per dag open en gaat de route van vrachtwagens veranderen. De gevolgen van deze aanpassingen zijn volgens de commissie m.e.r. niet goed onderzocht door de gemeente.
Chiddix
0
quote:

tradersonly schreef op 19 sep 2019 om 22:40:


Stikstofbeleid: zinloze symboolpolitiek die NL in alles op achterstand en internationaal voor schut zet


Ook politieke partijen grijpen de uitspraak aan om hun ideologieën aan de samenleving op te dringen, zoals een forse inkrimping van de veestapel.

‘Dat boeren het meeste stikstof uitstoten, wil nog niet zeggen dat dit een probleem is’


‘Het D66-voorstel om het aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot’
Het lijkt er dus sterk op dat Nederland deze juridische en economische wurggreep vooral aan zichzelf dankt door naar eigen goeddunken af te wijken en te interpreteren van de VHR.

Vicki Van Lommel
Ing. Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie.


Er is maar 1 land in de EU die zichzelf voor gek zet en dat is.....met het klimaat en stikstofbeleid. Alle hoop is nu gevestigd op de commissie Remkes die volgende week met oplossingen moet komen.
Rutte zei gisteren, we zijn juridisch gebonden aan de stikstofnormen en oplossingen moeten daarbinnen vallen i.p.v dat hij naar Brussel reist en duidelijk maakt , dat Nederland dichtbevolkt is op een kleine oppervlakte en een aanpassing nodig is van de normen. Rutte gedraagt zich als zeer onderworpen aan Brussel en laat met zich sollen. Een zeer zwakke premier op dat gebied.
Chiddix
0
Uit het rapport , dat a.s woensdag door de commissie Remkes wordt aangeboden aan het kabinet worden twee belangrijke adviezen genoemd.
Inkrimping veestapel en verlaging maximumsnelheid zodat projecten die stil liggen kunnen worden uitgevoerd.
In de veeteelt wordt opgemerkt, dat Nederland in 1980 5,2 miljoen melkkoeien had en in 2019 nog maar 1,7 miljoen. Aantal auto s zijn in 40 jaar zeker 14x verdubbeld op de weg. Er rijden nu 8,5 miljoen auto s rond.
Jetten(D66) richt zijn vizier op kippen en varkens.
josti5
0
NOS Teletekst 107

"Noodmaatregelen om stikstofcrisis"


Het kabinet moet met noodmaatregelen
zo snel mogelijk het stikstofprobleem
aanpakken.Dat gaat het makkelijkst in
het verkeer en de landbouw:de veestapel
moet flink worden ingekrompen en de
maximumsnelheid moet omlaag.

Dat staat in een advies dat woensdag
wordt aangeboden aan het kabinet,meldt
het AD.

Het advies komt van een commissie onder
leiding van oud-minister Remkes.Door
een uitspraak van de Raad van State
over het stikstofbeleid zijn duizenden
bouwprojecten stil komen te liggen.Als
de noodmaatregelen er komen,kunnen die
weer verdergaan,is de gedachte.

-----------------------

De makkelijkste weg, dus...

Byebye, zuivelindustrie...

Allemaal 80, op de snelweg: dat wordt gezellig, véél minder agressie, véél minder haast...
Nóg langere rijtijden, nóg minder thuis, nóg later de kinderen van de creche halen...
Chiddix
0
Naast grote maatregelen zal de commissie, neem ik aan, ook nog een pakketje kleinere maatregelen hebben. Voor Nederland ligt de lat veel te hoog i.v.m dichtbevolktheid op een kleine oppervlakte maar Rutte zit onder de knoet van Brussel i.p.v dit te bespreken.
En het volk rent achter Rutte aan. Nog wel. Rutte is een aardige man , een goeie jongen maar daar bereik je in Brussel niets mee.
strtbn
0
Josti5: Uw zin "De makkelijkste weg, dus..." suggereert dat u een andere, betere oplossing voor ogen staat. Welke weg als ik vragen mag?
josti5
1
quote:

strtbn schreef op 21 sep 2019 om 09:14:


Josti5: Uw zin "De makkelijkste weg, dus..." suggereert dat u een andere, betere oplossing voor ogen staat. Welke weg als ik vragen mag?


tradersonly schreef op 19 sep 2019 om 22:40:


Stikstofbeleid: zinloze symboolpolitiek die NL in alles op achterstand en internationaal voor schut zet


Ook politieke partijen grijpen de uitspraak aan om hun ideologieën aan de samenleving op te dringen, zoals een forse inkrimping van de veestapel.

‘Dat boeren het meeste stikstof uitstoten, wil nog niet zeggen dat dit een probleem is’


‘Het D66-voorstel om het aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot’
Het lijkt er dus sterk op dat Nederland deze juridische en economische wurggreep vooral aan zichzelf dankt door naar eigen goeddunken af te wijken en te interpreteren van de VHR.

Vicki Van Lommel
Ing. Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie.
Chiddix
1
Inkrimping varkens en kippen blijkt dan minder stikstofreductie op te brengen dan men gedacht heeft. Jetten roept van alles zonder gedegen onderzoek. Dan de koeienstapel die af flink gereduceerd is. We hebben ook nog 450000 paarden.
Hoe zou dat in de rest van de Unie zitten? Hebben die ook 18000 projecten stil liggen?
Oost-Europa zit zich te verkneukelen over Nederland. Sterke economie en nu afbouwen. Nu Rutte zich zo slap opstelt word het tijd dat de boeren in actie komen. Gewoon strontkarren leegmaken op het Binnenhof(tip).
DeZwarteRidder
0
quote:

Chiddix schreef op 21 sep 2019 om 10:57:


Inkrimping varkens en kippen blijkt dan minder stikstofreductie op te brengen dan men gedacht heeft. Jetten roept van alles zonder gedegen onderzoek. Dan de koeienstapel die af flink gereduceerd is. We hebben ook nog 450000 paarden.
Hoe zou dat in de rest van de Unie zitten? Hebben die ook 18000 projecten stil liggen?
Oost-Europa zit zich te verkneukelen over Nederland. Sterke economie en nu afbouwen. Nu Rutte zich zo slap opstelt word het tijd dat de boeren in actie komen. Gewoon strontkarren leegmaken op het Binnenhof(tip).

Ik stel voor dat we beginnen met een 'paardenbelasting' of een subsidie op paardenrookvlees.
DeZwarteRidder
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 21 sep 2019 om 11:12:


[...]
Ik stel voor dat we beginnen met een 'paardenbelasting' of een subsidie op paardenrookvlees.

Met dit advies snij ik natuurlijk in eigen vlees, maar ja we zullen allemaal offers moeten brengen.....!!!
Chiddix
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 21 sep 2019 om 11:12:


[...]
Ik stel voor dat we beginnen met een 'paardenbelasting' of een subsidie op paardenrookvlees.


CBS-stikstofuitstoot 2016: de grootste vervuilers

Verkeer en vervoer 44%
Veeteelt 25%
Akkerbouw 8%
Luchtvaart 10%
en dan de rest met ieder 3%.

Nu hoorde ik de laatste weken andere getallen bv 70% landbouw en gisteren was het 50% landbouw. We hebben ook te maken met stikstof dat overwaait uit het buitenland(grenzen dan maar dicht).
Luchtwassers op veestallen helpt. Eerder waren er al plannen voor sanering varkenshouderij waarvoor het kabinet 180 miljoen voor heeft uitgetrokken.
De paarden? Kan minder. Vindt paardenrookvlees niet lekker.
strtbn
0
quote:

josti5 schreef op 21 sep 2019 om 09:26:


[...]

tradersonly schreef op 19 sep 2019 om 22:40:


Stikstofbeleid: zinloze symboolpolitiek die NL in alles op achterstand en internationaal voor schut zet


Ook politieke partijen grijpen de uitspraak aan om hun ideologieën aan de samenleving op te dringen, zoals een forse inkrimping van de veestapel.

‘Dat boeren het meeste stikstof uitstoten, wil nog niet zeggen dat dit een probleem is’


‘Het D66-voorstel om het aantal varkens en kippen te halveren resulteert slechts in vier procent minder stikstofuitstoot’
Het lijkt er dus sterk op dat Nederland deze juridische en economische wurggreep vooral aan zichzelf dankt door naar eigen goeddunken af te wijken en te interpreteren van de VHR.

Vicki Van Lommel
Ing. Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie.
Nu begrijp ik hoe u het bedoeld heeft. Ik ben het overigens met u eens.
haas
0
Maaar Jetten vindt het toch wel goed dat er kalfjes zijn ?
==========================================================
20 sep 2019 2 reacties

‘Groei kalveren: meer dan alleen goede kalvermelk’
Harmen Endendijk, hoofd R&D van Alpuro Breeding, werkt elke dag gepassioneerd aan een hoge groei van fokkalveren. Een optimale voeding is 1 ding. Maar volgens hem is voldoende tijd en aandacht besteden aan jongveeopfok minstens zo belangrijk.
Dit jaar voert Alpuro Breeding opnieuw een voerproef uit met 30 fokkalveren, net als in 2010. Het blijkt dat kalveren op een leeftijd van 98 dagen 125 kilo wegen, in 2010 was dat nog 115 kilo. Een stijging van 10 kilo in 9 jaar. De groei van kalveren blijft stijgen.

Welk onderzoek in het buitenland is voor Nederland interessant?
“Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat er een verband is tussen daggroei van een kalf en de uiteindelijke melkproductie in haar eerste lactatie. Elke 100 gram extra daggroei in de eerste 14 weken van een kalf leidt tot 350 tot 400 liter meer melk. In onze huidige proef is het verschil bijna 200 gram, ofwel een voorspeld verschil van 700 tot 800 liter in de vaarzenlijst.”
voda
0
Kabinet wil Formule 1 redden ondanks stikstofcrisis

Het kabinet gaat er alles aan doen om de Formule 1-race volgend jaar op Zandvoort door te laten gaan, ondanks de problemen met stikstof. Dat verzekerde minister Bruno Bruins (Sport). Hij hoopt dat de wedstrijd geen gevaar loopt door de maatregelen die stikstof moeten beperken.

Binnenlandredactie 22-09-19, 10:48 Laatste update: 11:57

Er moeten nog allerlei vergunningen worden aangevraagd en verleend, benadrukte Bruins in het programma WNL op Zondag. Woensdag presenteert een commissie aanbevelingen hoe zo snel mogelijk de hoeveelheid stikstof kan worden teruggedrongen. ,,Op Zandvoort krijgen ze hier hartkloppingen van.” De datum staat immers vast. De bewindsman zegt het met argusogen te bekijken.

Lees ook
Waarom ligt half Nederland stil? En 13 andere vragen over stikstof

Maar ‘natuurlijk’ wil het kabinet er voor zorgen dat de race gereden kan worden, aldus Bruins. ,,Daar kijkt toch heel Nederland naar uit”. Voor dat het zover is, moet het circuit van Zandvoort nog flink verbouwd worden. Daarnaast gaat ook de treinverbinding richting het circuitpark nog op de schop.

De bewindsman wilde niet reageren op berichten dat de commissie-Remkes gaat voorstellen de maximumsnelheid te verlagen. ,,Dat rapport moet nog verschijnen. Daar ga ik helemaal niks over zeggen”, aldus de VVD-minister.

Stikstofoverschot
Bouwprojecten, Schiphol, wegverbredingen, melkkoeien en nu ook de Formule 1 liggen recent onder vuur door een ogenschijnlijk nieuwe boosdoener: stikstof. De natuur én de mens hebben er last van. Het stikstofoverschot is volgens veel ecologen het grootste probleem waar de Nederlandse natuur mee kampt. Dat komt door de opeenstapeling van effecten.

Maar hoe groot is het milieuprobleem? Waar komt het door? En hoe komen we er vanaf?
Lees hier de stikstofcrisis in veertien vragen en antwoorden. (Premium)

www.ad.nl/binnenland/kabinet-wil-form...
139 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Wall Street in mineur door handelszorgen

20 sep De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Handelsspanningen tussen China en de VS... 5

  Indices

  AEX 577,44 -0,28%
  EUR/USD 1,1018 0,00%
  Germany30^ 12.391,70 -0,53%
  Gold spot 1.516,75 0,00%
  LDN100-24h 7.289,71 0,00%
  NY-Nasdaq Composite 8.117,67 -0,80%
  US30# 26.912,28 -0,06%

  Stijgers

  Dexia
  +15,27%
  Keywar...
  +13,14%
  Belreca
  +3,81%
  Agfa-G...
  +3,27%
  Elia
  +2,33%

  Dalers

  Iep In...
  -4,29%
  Ter Beke
  -3,15%
  Van de...
  -3,01%
  Ascenc...
  -2,78%
  Fluxys...
  -2,13%

  Nieuws Forum Meer»

  (35)

  goldsammy op 22-sep-19 16:26
  (1)

  Knight V op 22-sep-19 15:43
  (14)

  gbakl op 22-sep-19 15:16
  (5)

  Knight V op 22-sep-19 14:18
  (14)

  rekeozsejtlerap ed op 22-sep-19 14:09

  Column Forum Meer»

  (75)

  Oktober2019! op 22-sep-19 16:38
  (2)

  pietje01puk op 21-sep-19 16:10
  (5)

  snotneuzeke op 21-sep-19 09:29
  (40)

  eurob op 21-sep-19 04:15
  (85)

  Maan Arkenbosch op 20-sep-19 21:10