Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Draadje:Pensioenfondsen en effect op de beurs

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
9.637 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 477 478 479 480 481 482 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Beperktedijkbewaking
0
quote:

voda schreef op 19 nov 2019 om 19:10:


Toenemend liquiditeitsrisico bij pensioenfondsen en verzekeraars vraagt om meer centrale sturing
Expert | Theo Kocken is hoogleraar risicomanagement

...
Veel goedbedoelde acties vanuit internationale regelgeving hebben na de crisis solvabiliteitsrisico’s beteugeld. Hierdoor is echter het liquiditeitsrisico groter in plaats van kleiner geworden. Dit geldt met name voor pensioenfondsen en verzekeraars.
...

Ten tweede hebben de CCP’s ervoor gezorgd dat pensioenfondsen voor de risico’s die ze aangaan als onderpand cash moeten storten. Voorheen, bij bilaterale afhandelingen. ging dat met obligaties. Dit betekent dat pensioenfondsen nu hun obligaties in cash moeten omzetten zodra ze onderpand moeten storten. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld met een zogenaamde repo. Een repo is een derivaat waarmee je kort geld kunt lenen met obligaties als onderpand. Het gevolg hiervan is wel dat we meer derivaten gebruiken en dat was bepaald niet de intentie van de wetgevers die CCP’s verplicht stelden.
Daarnaast werken repo-markten sinds de schuldencrisis steeds slechter. Dit komt mede door de nieuwe bankregelgeving. Zo zagen we afgelopen september een plots opgedroogde repo-markt. Ook dit heeft een averechts effect op de liquiditeitspositie van de financiële markten en voor de pensioenfondsen en verzekeraars in het bijzonder.
...
fd.nl/opinie/1325031/toenemend-liquid...

Waarom zouden pfn ineens vele extra miljarden liquide moeten kunnen maken??

Op de DNB-site lees ik bij het kasstroomoverzicht pensioenfondsen (cijfers 2018):
Premie-inkomsten 33,2 mrd en directe beleggingsinkomsten (rente+div.) 20,7 mrd.
Af: uitkeringen 30,6 mrd, beleggingslasten 7,1 mrd, bedrijfskosten 1,3 mrd.
Resteert een cashflow-overschot van 15 mrd. Dit nog afgezien van redelijk solide en makkelijk te verkopen aandelen als Shell en Unilever.

So, what's the problem? Kocken's professie is risico-management. Om inkomen en omzet te halen moet hij problemen opblazen en fictieve risico's verzinnen. En het FD geeft hem gratis ruimte voor al die onzin.

De media zijn massaal anti-pfn, anti-vakbonden en anti-ouderen. Of het nu om FD, Nieuwsuur, EenVandaag of Buitenhof gaat, de doemprofeten en paniekzaaiers komen uitgebreid aan het woord en worden niet kritisch bevraagd.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

voda schreef op 20 nov 2019 om 20:42:


Uitstel pensioenkorting is wankel evenwicht

...
De politiek, minister Koolmees voorop, noemt het uitstel evenwichtig. Want premies hoeven volgend jaar ook niet omhoog. Maar wie profiteert er nu? Dat zijn vooral gepensioneerden met relatief hoge aanvullende pensioenen. Het Centraal Planbureau bracht dat maandag nog mooi in beeld. Een puntenwolk illustreerde de koopkrachtontwikkeling de komende jaren bij forse pensioenverlagingen. De klappen zijn dan het zwaarst voor gepensioneerden met een meer dan modaal inkomen. [1]
...

En wie schiet er bij in? Dat zijn de werkenden die nu premie afdragen en hun pensioen nog opbouwen. Voor hen is uitstel van de kortingen een sigaar uit eigen doos. Bij tegenvallers wordt hun pensioen alsnog gekort — en dan meer. Uitstel gaat immers ten koste van de pensioenpotten: er komt geen geld bij. De uitblijvende premieverhogingen compenseren dat niet: voor komend jaar werd maar een geringe premiestijging verwacht. [2]

Plat gezegd: de gepensioneerde topambtenaar wint het meest bij uitstel, maar het pensioen van een nu werkende verpleegster wordt minder zeker. Haar opgebouwde pensioen is al jaren niet verhoogd om te compenseren voor koopkrachtverlies door inflatie. En zij hoeft de komende jaren nog niet op indexatie te rekenen. Zolang de rente zo laag blijft, en met een afnemende economische groei, is het risico levensgroot dat pensioenfondsen tekorten moeten verdelen en geen overschotten. [3]
...
fd.nl/opinie/1325398/uitstel-pensioen...

Dit is een SCHANDALIG-DOM REDACTIONEEL COMMENTAAR van het FD.

[1]: Idiote redenering van het FD. Bewijst de 'puntenwolk' juist niet dat na jaren van niet-indexeren (in feite ook een vorm van korten) een echte korting extra hard aankomt? Inderdaad harder bij de hogere pensioenen, so what? Sinds wanneer pleit het FD voor meer nivellering? Of wil men alleen pensioenen nivelleren, niet de gewone salarissen?

[2]: Dat laatste is om te beginnen niet waar. Eerder was sprake van forse premiestijgingen, het ABP waarschuwde deze zomer het kabinet er zelfs voor. Maar ook verder is deze alinea schandalig misleidend. De FD-redactie negeert totaal dat de premies al jaren te laag zijn, gevolg van het feit dat DNB voor de premieberekening een veel hogere rekenrente toestaat dan voor de uitkeringen (hoe inconsequent).
Er wordt jaarlijks ruim 10 miljard te weinig premie ingelegd. Dit is een schatting van DNB zelf (het 'premiedekkingstekort'). Dit tekort wordt vanuit de algemene pot aangevuld. Omdat die pot voor ongeveer 1/3 van de niet meer actieven is betekent dit elk jaar een 'gift' van 3 à 4 miljard door de gepensioneerden aan de jongeren. Dat bedrag komt overeen met een korting van ongeveer 10% op de uitkeringen. Er wordt de facto dus al fors 'gekort', elk jaar weer!
Wanneer gaat het FD eens eerlijk dus volledig berichten over de cijfers?

[3]: Gezien de echte cijfers, de immer groeiende pensioenpotten en het feit dat de rentes nauwelijks meer lager kunnen (wel hoger), acht ik de kans levensgroot dat er over 10, 20 of 30 jaar enorme pensioenoverschotten zijn in plaats van tekorten.

voda
0
Pensioenpremie ABP tegen advies Verantwoordingsorgaan nauwelijks omhoog

De pensioenpremie gaat bij ambtenarenfonds ABP volgens jaar iets omhoog. Het bestuur verwacht dat in 2021 pensioen duurder wordt. Dan moet de premie sterker stijgen, of aangesloten werknemers gaan minder pensioen gaan opbouwen.

Het Verantwoordingsorgaan van ABP, dat alle deelnemers vertegenwoordigt, heeft negatief geadviseerd over het premiebesluit. Dat is vrij ongebruikelijk. De leden van het orgaan vonden dat de premie volgend jaar al stappen gezet moeten worden.

'De premie is al jaren niet kostendekkend', laat Petra van Straten (LVOP), voorzitter van een van de fracties in het verantwoordingsorgaan weten. 'Nu niets doen is onverantwoord', vindt zij. De combinatie van de te lage premie en het niet willen korten op de pensioenen schuift volgens Van Straten de risico's nog verder door naar de toekomst. 'De gepensioneerde topambtenaar wint het meest bij uitstel, maar het pensioen van een nu werkende jonge onderwijzer of politieagent wordt minder zeker.'

Desondanks blijft de premie bij ABP voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen gelijk aan dit jaar: 24,9%. Alleen de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt licht met 0,4% naar 0,82%. ABP verwacht een hogere instroom omdat het deelnemers sinds kort proactief wijst op mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. En omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt.

ABP is wel al in overleg met sociale partners over de verdere stijging van de premie, zegt een woordvoerder. 'We willen een zorgvuldig traject doorlopen'. Daarbij speelt mee dat de regels de komende jaren veranderen. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord dat in 2022 van kracht moet worden. Dan gaan pensioenfondsen met een vaste premie werken, waarvoor een maximum gaat gelden.

Maar eerst moeten fondsen in 2021 gaan rekenen met de nieuwe rekenrente uit het advies van de commissie-Dijsselbloem. En moeten zij dat jaar de premie gaan berekenen met de lagere verwachte rendementen van 'Dijsselbloem'. In een brandbrief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken waarschuwde de ambtenaren vakbonden dat de ABP-premie bij de huidige rentestanden dan met 10% omhoog moet.

Het tweede pensioenfonds van Nederland, Zorg en Welzijn, besloot eerder deze de premie gelijk te houden. Maar het waarschuwde net als het ambtenarenpensioenfonds dat de premie in 2021 waarschijnlijk wél moet stijgen.

'Als er niets verandert op de financiële markten dan gaat de premie in 2021 wel omhoog', voorspelde directeur Peter Borgdorff daarom. Of, als sociale partners niet meer willen betalen, moet het fonds de opbouw verlagen. Dan belooft het minder pensioen voor dezelfde premie. 'Maar we hopen dat het pensioenakkoord tegen die tijd perspectief biedt op een nieuwe toekomst.'

fd.nl/economie-politiek/1325473/pensi...
voda
0
Pensioenen in tien jaar tijd met 20% uitgehold

De prijzen stijgen, maar de meeste pensioenen gaan komend jaar opnieuw niet omhoog. Bijna alle Nederlandse pensioenfondsen zeggen de koopkracht van pensioenen op peil te willen houden, maar sinds de financiële crisis slagen zij daar niet of nauwelijks in. De achterstand loopt dit jaar op naar circa 20%.

De komende weken maken veel grotere pensioenfondsen bekend of zij volgend jaar de pensioenen kunnen verhogen. Dat zal omdat de dekkingsgraden zo laag zijn, meestal niet het geval zijn.

Grootste korting

Het uitblijven van de zogeheten indexatie is 'de grootste korting op de pensioenen aller tijden', zei Tweede Kamerlid Corrie van Brenk van 50Plus daarom donderdag tijdens een debat over het jaar uitstel voor pensioenverlagingen. Het is een groot pijnpunt voor gepensioneerden. Maar ook voor werkenden betekent het dat het pensioen dat zij opbouwen minder is dan velen verwachten.

Ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hebben het onvermijdelijke al hardop gezegd. ABP maakte donderdagavond bekend dat de pensioenen in 2020 niet stijgen. PFZW deed dat twee dagen eerder al. Daardoor lopen de pensioenen van onder meer leraren, gemeenteambtenaren en politieagenten bij ABP nu al 19,1% achter en die in de zorg 22,2%. 'Ook voor de komende jaren verwacht ABP de pensioenen niet te kunnen verhogen', aldus het bestuur.

Dekkingsgraden onderuit

Een pensioenfonds mag pas - deels - compenseren voor inflatie wanneer de dekkingsgraad boven de 110% staat. De dekkingsgraad moet zelfs circa 125% zijn voor er volledig geïndexeerd mag worden (het exacte percentage verschilt per fonds). Die buffers zijn ingevoerd om te voorkomen dat er snel wordt uitgedeeld, maar ook snel gekort.

Het besluit om de pensioenen te verhogen of niet, nemen de besturen meestal in het derde kwartaal, op basis van de stand van de beleidsdekkingsgraad per 1 oktober. Juist dit jaar gingen de dekkingsgraden van pensioenfondsen in die periode hard onder uit. Veel grote fondsen staan nu onder de 95%. Alles bij elkaar haalden 126 pensioenfondsen - iets meer dan vorig jaar - de drempel van van 110% niet. Bij deze fondsen is 88% van alle pensioendeelnemers aangesloten. Maar er zijn ook fondsen die wel indexeren en dat naar verwachting volgend jaar weer doen: zoals het pensioenfonds van Shell, of van ING.

Koopkracht daalt minder

Terwijl de pensioenen al jaren stilstaan, is het prijspeil volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds 2008 gestegen met bijna 19%. Daar komt dit jaar een inflatie van circa 2,6% bovenop (vanwege de btw-verhoging). Met een pensioeneuro van toen, kan een gepensioneerde nu een vijfde minder kopen.

Maar toch is de koopkracht van gepensioneerden in dezelfde periode gemiddeld veel minder hard gedaald: zo'n 4,5%. Dat komt vooral doordat de AOW-uitkering de stijging van de prijzen wel heeft bijgehouden. Daarnaast heeft het kabinet ook nog andere maatregelen genomen om de koopkracht van ouderen te stutten.

Gepensioneerden met een laag aanvullend pensioen zijn er daardoor de afgelopen jaren volgens het CBS wél op vooruit gegaan. Voor wie een aanvullend pensioen heeft tot €10.000 steeg de koopkracht tussen 2008 en 2017 met 5%, terwijl mensen met een pensioen vanaf €20.000 er maar liefst 12% op achteruit gingen.

Steun pensioenakkoord

Zich neerleggen bij nog eens jaren uitblijvende indexatie is voor Jaap van de Spek, voorzitter van ouderenbond NVOG dan ook geen optie. 'Ik denk dat het pensioenstelsel in Nederland de ambitie moet hebben om te indexeren'. Daarom dringt de bond, net als de Tweede Kamer donderdag deed, er op aan om het pensioenakkoord snel uit te voeren. En daarbij rekening te houden met de koopkracht die gepensioneerden de afgelopen jaren al hebben ingeleverd.

De hoop dat indexatie hervat kan worden, was in juni een van de redenen voor vakbonden en pensioenfondsen om het pensioenakkoord te steunen. In het akkoord is afgesproken dat pensioenen straks omhoog mogen als de dekkingsgraad van een fonds boven 100% staan, er hoeft niet meer eerst een buffer van 10% bovenop komen.

De verwachting van het Centraal Planbureau was toen dat de pensioenen dan gemiddeld twee van de drie jaren omhoog kunnen, veel vaker dan de afgelopen tien jaar. Daar staat tegenover dat een keer in de drie jaar de pensioenen omlaag gaan, omdat de dekkingsgraden onder de 100% zakken. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken hoopt dat deze nieuwe regels in 2022 ingaan. Dat moet hij de komende maanden nog verder uitwerken, samen met werkgevers en werknemersorganisaties.

Rekenrente

Maar ook bij deze nieuwe regels zouden veel fondsen bij de huidige standen van de dekkingsgraden niet kunnen indexeren. Integendeel, zij zouden ook dan moeten korten. En dus herhaalde Corrie van Brenk donderdag in de Kamer het 50plus-pleidooi voor een hogere rekenrente. Met bijval van SP en PVV.

Een Kamermeerderheid daarvoor is ver weg. D66 en de VVD zien er niks in. 'Hoe verdien je geld door de rekenrente te verhogen? Daar haal je toch geen cent mee op?', aldus het liberale Kamerlid Roald van der Linde. GroenLinks en PvdA, pensioengedoogpartners van het kabinet hielden zich in het debat op de vlakte: met de bezweringsformule dat bij de uitwerking van het pensioenakkoord naar de rekenregels wordt gekeken.

Voor infographs, zie link

fd.nl/economie-politiek/1325448/pensi...
voda
0
Pensioen ineens

Bijna nergens ter wereld hebben mensen zo weinig te zeggen over hun eigen pensioen als in Nederland. Minister Koolmees hoopt dat te veranderen met een wet die toestaat om 10% van je pensioen ineens op te nemen.

Het wetsvoorstel dat nu is ingediend bevat echter dompers op de vreugde. Zo mag je de beslissing om 10% op te nemen slechts één keer en alleen op de pensioendatum nemen. Wie dat doet verliest bovendien het recht te kiezen voor een hoger pensioen in de eerste pensioenjaren, gevolgd door lager pensioen bij hoge ouderdom, de zogenoemde hoog-laag constructie.

Effectief blijft er zo weinig over van de met bombarie verkondigde keuzevrijheid. De minister is bang voor ‘selectie-effecten’, dat te veel mensen die nog kort te leven hebben te veel van hun gespaarde pensioen willen opmaken. De subsidie van ongezonde mensen aan gezonde langlevenden moet dus zoveel mogelijk intact blijven. Dat schijnt solidariteit te heten.

fd.nl/opinie/1325337/pensioen-ineens
voda
0
Pensioenfonds PostNL ziet dekkingsgraad dalen

(ABM FN-Dow Jones) Het pensioenfonds van PostNL heeft de dekkingsgraad in oktober zien dalen. Dit maakte de Stichting Pensioenfonds PostNL vrijdag bekend.

In oktober stond de zogeheten beleidsdekkingsgraad op 110,9 procent tegen 111,3 procent in september. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad steeg juist van 106,1 procent in september naar 109,2 procent vorige maand. De actuele dekkingsgraad is berekend op basis van de actuele rentetermijnstructuur, zoals door de De Nederlandsche Bank vastgesteld.

Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110 procent kan een (gedeeltelijke) toeslag worden verleend, bij een beleidsdekkingsgraad van circa 123 procent kan een volledige toeslag worden verleend.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
agapim
1
quote:

voda schreef op 22 nov 2019 om 10:14:


Pensioenfonds PostNL ziet dekkingsgraad dalen

(ABM FN-Dow Jones) Het pensioenfonds van PostNL heeft de dekkingsgraad in oktober zien dalen. Dit maakte de Stichting Pensioenfonds PostNL vrijdag bekend.

In oktober stond de zogeheten beleidsdekkingsgraad op 110,9 procent tegen 111,3 procent in september. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad steeg juist van 106,1 procent in september naar 109,2 procent vorige maand. De actuele dekkingsgraad is berekend op basis van de actuele rentetermijnstructuur, zoals door de De Nederlandsche Bank vastgesteld.

Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110 procent kan een (gedeeltelijke) toeslag worden verleend, bij een beleidsdekkingsgraad van circa 123 procent kan een volledige toeslag worden verleend.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.


En de correcte titel ABM Financial News is:

Pensioenfonds PostNL ziet beleidsdekkingsgraad dalen maar
actuele dekkingsgraad stijgen.

.
voda
0
'Piloten Transavia willen later met pensioen'

Piloten van Transavia stoppen liever later met werken dan nu de bedoeling is. Op dit moment is de pensioenleeftijd 58 jaar, de vliegers zouden dit willen verhogen naar 60. Dit zou blijken uit een petitie onder werknemers, aldus nieuwssite Luchtvaartnieuws.

Vliegers zouden hiervoor kiezen om financiële redenen: bij 58 jaar is het pensioen nog niet genoeg opgebouwd. Ook zeggen werknemers het werk nog te leuk vinden. De petitie is voorlopig ondertekend door 120 van de in totaal 600 werknemers. Het doel van de petitie is om zowel de werkgever als pilotenvakbond VNV te bewegen de pensioenleeftijd te verhogen.

Bij KLM speelde in het verleden een vergelijkbare wens. In 2012 vroeg een grote groep piloten om een verhoging van de pensioenleeftijd van destijds 56. Die is daarop bijgesteld naar 58 jaar.

De wens van piloten om langer door te werken werd destijds gezien als asociaal, omdat het ertoe kan leiden dat jonge piloten te lang moeten wachten op een vrije positie.

fd.nl/economie-politiek/1326165/pilot...
voda
0
Nederlandse gepensioneerde zit er warmpjes bij

Discussie over mogelijke kortingen, pensioenen die voor sommigen al jarenlang niet zijn verhoogd. Afgaande op mediaberichten lijkt het slecht te zijn gesteld met de gepensioneerden in Nederland. Internationaal gezien daarentegen zitten zij er gemiddeld onmiskenbaar warmpjes bij. De armoede onder gepensioneerden is bijna nergens zo laag als in Nederland, zo blijkt uit cijfers van de Oeso, de denktank van rijke landen. En ook in vergelijking met de rest van de Nederlandse bevolking is de armoede onder ouderen laag.


In Nederland heeft slechts 3% van de 65-plussers een laag inkomen. Alleen in IJsland en Denemarken zijn ouderen nog beter af van alle Oeso-landen. In buurland Duitsland heeft bijna 10% van de gepensioneerden weinig inkomsten. In de Verenigde Staten geldt dit voor bijna een kwart van de ouderen en in Zuid-Korea zelfs voor bijna de helft.

Voor de gehele Nederlandse bevolking ligt de armoede volgens de definitie van de Oeso met 8% een stuk hoger. Daarmee hebben 65-plussers minder reden tot klagen. Hun inkomen (AOW, pensioen en overige inkomsten) ligt wel op zo'n 85% van het gemiddelde inkomen in Nederland. Ook in veel andere, vooral Europese, landen zijn er onder ouderen relatief minder lage inkomens dan onder de gehele bevolking.

Het verschil in armoede tussen jong en oud is in de afgelopen decennia ook flink opgelopen. Zo is bijvoorbeeld in Griekenland, Spanje en Portugal vanwege de hoge jeugdwerkloosheid het verschil in lage inkomens onder 65-plussers en 18 tot 25-jarigen een vijfde tot een kwart toegenomen in het voordeel van de ouderen. Dat geldt opvallend genoeg ook voor Denemarken en Noorwegen.

In Nederland is dit verschil veel minder opgelopen. De armoede onder gepensioneerden is sinds midden jaren 90 met 0,4 procentpunt afgenomen, terwijl dit voor de jongeren tot 25 jaar 4,6 procentpunt is gestegen.

fd.nl/economie-politiek/1326354/neder...
voda
0
Dekkingsgraad pensioenfondsen licht omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gestegen naar 102 procent. Dit bleek maandag uit de Pensioenthermometer van Aon.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, liep echter terug van 104 naar 103 procent. Dit is hoger dan het tijdelijk aangepaste wettelijk veresite minimum van 90 procent.

De verwachting is dat de beleidsdekkingsgraad de komende maanden nog verder zal teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden in de tweede helft van 2018 niet meer worden meegewogen voor het gemiddelde. Het effect wordt bovendien versterkt door de actuele gemiddelde dekkingsgraad van 102 procent.

Door de verlaging van de minimale dekkingsgraad door minister Koolmees kunnen pensioenfondsen even op adem komen, zo lang de dekkingsgraad boven 90 procent blijft, aldus Aon. De grote pensieonfondsen zitten ruim onder de 100 procent en de vraag is of dat over een jaar veel beter zal zijn.

"Het blijft opmerkelijk dat er op de valreep aanpassingen worden gedaan, terwijl het mechanisme van wanneer en hoeveel kortingen gegeven worden al jaren bekend is", zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. "Ook is het de vraag hoe er volgend jaar geacteerd wordt als de fondsen er nog slecht voor staan."

Mogelijke kortingen voor het einde van 2020 zijn nog niet van de baan, waarschuwt Aon.


Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
voda
0
Geen quotum maar euro’s: pensioenkloof tussen man en vrouw kan veel kleiner
Expert | Fieke van der Lecq is hoogleraar Pensioenmarkten

Nu de Tweede Kamer over een vrouwenquotum van minimaal 30% voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven heeft gestemd, is het een mooi moment eens te kijken hoe het zit met de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen: de gender pension gap (gpg). Die ligt in Nederland aanzienlijk hoger dan in andere landen.


Nu de Tweede Kamer over een vrouwenquotum van minimaal 30% voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven heeft gestemd, is het een mooi moment eens te kijken hoe het zit met de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen: de gender pension gap (gpg). Die ligt in Nederland aanzienlijk hoger dan in andere landen.


Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad

Dat zou je niet verwachten van het beste pensioenstelsel ter wereld (volgens de Melbourne Mercer Global Pension Index), maar Nederland voert met een pensioenverschil van 40% tussen mannen en vrouwen bijna de lijst aan van de 27 landen die in het jaarlijkse rapport ‘Pension Markets in Focus’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) vermeld staan. Het gemiddelde van deze landen ligt op 26%.

‘Opvallend is dat de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland niet is gedaald’

De hoogste gpg is in Japan (46%), waar vrouwen amper meer dan de helft ontvangen van de pensioenen van mannen. Estland heeft met 5% de laagste gpg. Deze percentages zijn gemeten voor de 65-plussers, waarbij mensen zonder enig werkgerelateerd pensioen buiten beschouwing zijn gelaten. Opvallend is dat de gpg in Nederland (en Italië) niet is gedaald, terwijl in andere landen veel verschil is ingelopen. In 2013 rapporteerde de Oeso namelijk voor Nederland ook al 40%, terwijl het gemiddelde percentage gpg voor alle landen is gedaald van 39% in 2013 naar 26% in 2019. Nederland is daarmee van middenmoter afgezakt naar de achterhoede.

Economische factoren
Hoe komt dat? Een verklarende factor is het hoge aandeel deeltijdwerkers onder Nederlandse vrouwen. Ook noemt de Oeso het loonverschil van 17% tussen mannen en vrouwen in Nederland. Vervolgens wijst de Oeso op een omgekeerd verband tussen sectoren waar meer vrouwen werken en sectoren met pensioenregelingen, waardoor vrouwen minder vaak onder een pensioenregeling vallen dan mannen. Niettemin is in Nederland 55% van de vrouwen deelnemer in een pensioenregeling en dat is internationaal gezien een hoog percentage. Maar het aanvullend pensioen is in Nederland verhoudingsgewijs hoog ten opzichte van het staatspensioen (de AOW) waardoor verschillen in de aanvullende pensioenen voor Nederlandse vrouwen en mannen steviger doorwerken in de gpg. Tot zo ver de economische factoren.

Dan de juridische factoren. Nederland heeft sinds enkele gerechtelijke uitspraken en de invoering van de Wet gelijke behandeling uit 1994 het directe onderscheid tussen mannen en vrouwen in pensioenregelingen afgeschaft. Voor die tijd werden vrouwen uitgesloten van de pensioenregeling of werden ze pas op latere leeftijd opgenomen in de pensioenregeling, wellicht vanuit de gedachte dat ze dan waarschijnlijk niet meer zouden trouwen. Ook werd voor mannen aanzienlijk vaker een nabestaandenpensioen opgebouwd dan voor vrouwen, zoals Emilie Schols-van Oppen tien jaar geleden in haar proefschrift beschreef.

Zonder direct onderscheid is er nog wel indirect onderscheid in pensioenregelingen mogelijk. De Oeso noemt hier als voorbeelden het aantal gewerkte uren in het voorafgaande jaar, het type arbeidscontract en de hoogte van het loon. Vrouwen hebben verhoudingsgewijs vaker deeltijdbanen en flexibele aanstellingen. Ook krijgen ze lagere lonen, waardoor de franchise hen meer beperkt in de pensioenopbouw.

Andere opbouw
Hoewel het Oeso-onderzoek nog geen leeftijdsgroepen door de tijd heeft kunnen volgen, kunnen de huidige onderzochte groepen wel worden vergeleken. Dan blijkt dat de pensioenkloof (gpg) voor de leeftijdsgroep tot 25 jaar 1% is en oploopt tot 16% rond het 34e jaar. Nog 10 jaar later is de gpg opgelopen tot 29% en daarna gaat deze richting de 40%. Afgezet tegen het loonverschil van 17%, is dit een stevige vergroting. Het is denkbaar dat de laatste fase van deze vergroting van de pensioenkloof weer kleiner kan worden als ons pensioenstelsel met doorsneeopbouw wordt vervangen door degressieve opbouw, omdat dan een groter deel van de pensioenopbouw in de jongere jaren plaatsvindt, wanneer vrouwen nog vaker evenveel uren werken als mannen en de loonkloof kleiner is.

Sommige mensen redeneren dat het niet erg is dat vrouwen lagere pensioenen krijgen dan mannen, want ze leven doorgaans langer. Daar valt echter het nodige tegenin te brengen. Die verschillen in levensverwachting worden namelijk goeddeels verklaard uit leefgewoonten, zoals roken en drinken. Wanneer dergelijke leefgewoonten minder verschillen, zullen ook de levensverwachtingen tussen mannen en vrouwen minder uiteenlopen.

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten inderdaad zien dat de levensverwachting van mannen en vrouwen convergeert. De resterende levensverwachting op de leeftijd van 65 jaar verschilde in 1987 nog 4,7 jaar tussen mannen en vrouwen, maar was in 2018 nog slechts 2,4 jaar. Bovendien profiteren mannen doorgaans meer van het nabestaandenpensioen dan vrouwen, omdat weduwen langer leven en vaker jonger zijn dan weduwnaars. Al met al valt het wel mee met die herverdeling tussen mannen en vrouwen. Daarmee worden de verschillen in de eigen opgebouwde pensioenrechten belangrijker.

Oplossingen
Momenteel staat Nederland hoog op het lijstje van de gpg, de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, en dat wordt niet vanzelf beter. Het helpt als beloningsverschillen verkleinen en als er meer mannen en minder vrouwen in deeltijd gaan werken. Daarnaast kan worden gekeken naar indirect onderscheid in pensioenregelingen. Die zijn niet bedoeld om vrouwen achter te stellen, maar werken wel zo uit. Ook helpt het als pensioenfondsen hun eigen data nauwkeurig gaan analyseren. Meten is weten.

Fieke van der Lecq is onder andere hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Reageer via expert@fd.nl.

fd.nl/opinie/1326658/geen-quotum-maar...
Bijlage:
voda
1
Opname van geldbedrag uit pensioenpot 'levert weinig op'

Een leuk extraatje uit het pensioenakkoord dreigt in de praktijk weinig op te leveren. Dat zeggen deskundigen in reactie op het wetsvoorstel om opname van een groot bedrag ineens uit de pensioenpot mogelijk te maken.

Door hogere belastingen of verlies van huur- en zorgtoeslagen kan zo'n lumpsum zelfs nadelig uitpakken. 'Heel Nederland gaat denken dat opname van pensioen heel aantrekkelijk is', zegt fiscalist Bas Dieleman namens de Orde van Belastingadviseurs. 'Maar mensen schieten hier weinig mee op.'

Nergens zo weinig keuze

In het pensioenakkoord is afgesproken dat deelnemers aan een pensioenfonds tot 10% van hun pensioen in een keer mogen opnemen als zij stoppen met werken. Meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel is een kroonjuweel voor D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Voor hem is het dan ook winst dat gepensioneerden straks al snel een brutojaarsalaris in een keer mogen opnemen en naar eigen inzicht uitgeven. Om een hypotheek af te lossen, een boot te kopen of een grote reis te maken. 'Een persoonlijke keuze die hoort bij een pensioen van deze tijd', zei de minister bij de presentatie van het akkoord.

Niet stapelen

Maar half november bleek — toen de minister het wetsvoorstel ter consultatie aanbod — dat gepensioneerden de lumpsum niet mogen combineren met een al bestaande regeling: het hoog-laagpensioen. Die stelt mensen in staat een deel van hun pensioen naar voren te halen door te kiezen voor een hoge uitkering direct na pensionering en een lagere in de toekomst. Op deze manier kunnen zij al zo'n 8% van hun pensioen in de eerste jaren na pensionering opnemen. Nauwelijks minder dan bij de lumpsum.

Vakbonden, maar bijvoorbeeld ook het CDA, hebben zich verzet tegen de stapeling van de nieuwe keuzemogelijkheid met het hoog-laagpensioen. Dan kan er bijna 20% van het pensioen naar voren worden gehaald. Dat zou de solidariteit van het pensioenstelsel ondermijnen en de kans vergroten dat gepensioneerden als zij ouder zijn te weinig pensioen overhouden. Koolmees is uiteindelijk voor die druk gezwicht.

'Onbegrijpelijk paternalisme'

De Orde van Belastingadviseurs waarschuwt in hun reactie op de internetconsultatie dat een verbod op stapelen 'de effectiviteit' van het plan voor opname-ineens 'substantieel beperkt.'

Pensioenspecialist en advocaat Theo Gommer is er evenmin over te spreken. 'Juist laagbetaalden die niet zo oud worden, profiteren van het stapelen', zegt hij. 'Dit is onbegrijpelijk paternalisme. Laat mensen van in de 60 zelf beslissen wat zij met hun geld doen.'

De Orde van Advocaten stelt voor stapeling wél toe te staan, maar een ondergrens in te voeren voor het pensioen dat overblijft. Anders wordt de keuzevrijheid helemaal niet groter: 'de uitkeringsflexibiliteit van een deelnemer wordt niet uitgebreid maar uitgeruild'.

Meer belasting en minder toeslagen

Ook de gevolgen voor belastingen en toeslagen kunnen opname-ineens minder aantrekkelijk maken. Daardoor komt iemand al snel in het hoogste tarief terecht (49,5% in 2020). Dat pakt nadelig uit voor werknemers met een inkomen van anderhalf tot twee keer modaal, stelt de Orde van Belastingadviseurs. Die betalen over hun 'gewone' pensioen immers het laagste tarief (19,45%). De hoog-laagconstructie is dan mogelijk voordeliger. Zeker omdat mensen door opname-ineens ook zorg- of huurtoeslagen kwijt kunnen raken. De belastingadviseurs zouden daarom graag zien dat de lumpsum niet meetelt voor toeslagen.

Bij dreigende pensioenkortingen kan opname-ineens nog wel aantrekkelijk zijn, denkt Gommer. Gepensioneerden krijgen in het huidige pensioenstelsel 10% van hun opgebouwde rechten, niet van het vermogen. Als de dekkingsgraad van het pensioen onder de 100% is, en het vermogen eigenlijk te laag, mag het fonds toch het volle pond uitkeren, een voordeel voor de gepensioneerde.

fd.nl/economie-politiek/1327097/opnam...
ffff
0
Door hogere belastingen of verlies van huur- en zorgtoeslagen kan zo'n lumpsum zelfs nadelig uitpakken. 'Heel Nederland gaat denken dat opname van pensioen heel aantrekkelijk is', zegt fiscalist Bas Dieleman namens de Orde van Belastingadviseurs. 'Maar mensen schieten hier weinig mee op.'


Het honderdste voorbeeld hoe die nivellering tot het extreme is doorgedreven in Nederland. Geef je gepensioneerden een " extraatje", dan wordt het elders in je fianciële plaatje weer grotendeels of geheel weggehaald.

Enkele weken gelden postte Kees prachtige voorbeelden van hoe de Nederlandse Overheid steeds weer naar dat magische getal van rond de 18.000 Euro toe werkt. Wie erboven geraakt wordt op alle mogelijke manieren afgestroopt, afgeroomd en wie eronder zit, die zapt gezellig verder in zijn bankfauteuil, want er staan minstens tien tegemoetkomingen, subsidies, rugzakjes , ondersteuningen, vrijstellingen op hem/haar te wachten.

Eigenlijk maken ze van het Nederlandse volk een soort termietenhoop of mierennnest..: Iedereen zo ongeveer hetzelfde of je nu hard werkt of minder hard werkt. En gisteren geleerd dat kinderen voor het eerst flink kunnen opbrengen in Nederland....

Enfin, de beurs stijgt lekker en de te voorziene uitsparing aan VRH zal zo goed als zeker weer dik boven de 4000 Euro per dag gaan bedragen vanaf 1 januari 2020. Je moet er heel wat voor doen om wat extra's over te houden, maar het wordt dan ook niet meteen weggehaald.

Peter
ONN
0
quote:

ffff schreef op 6 dec 2019 om 13:00:


Enfin, de beurs stijgt lekker en de te voorziene uitsparing aan VRH zal zo goed als zeker weer dik boven de 4000 Euro per dag gaan bedragen vanaf 1 januari 2020.

Bingo! :)
ffff
0
Ik heb nog een Bingo-posting...Speciaal voor jou! Zat vanmorgen in jouw schoen die je voor sinterklaas gistermiddag had klaar gezet. Word je vast wel Happy van...
voda
0
ABP neemt meerderheidsbelang Duits windpark

ABP koopt belang van circa 64% in Merkur Offshore, een windpark op de Duitse Noordzee. Dat meldt het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, zonder financiële details bekend te maken. De bouw van het windpark kostte €1,6 mrd.
Merkur is onlangs opgeleverd. Het heeft een vermogen van 396 megawatt en levert voldoende energie voor het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Het park bestaat uit 66 windmolens van General Electric, met elk een vermogen van 6 megawatt.

Langjarig rendement
Het windpark 45 kilometer uit de kust van het Duitse waddeneiland Borkum, was een joint venture van Partners Group, InfraRed Capital Partners, DEME Concessions en Coriolis. InfraRed Capital Partners had een belang van 25% in het park. In de transactie die dinsdag werd aangekondigd, vergroot die Britse investeerder zijn belang naar 36%.

'Deze investering in een van de grotere offshore windparken ter wereld levert een mooi en langjarig rendement op voor onze deelnemers', zegt Corien Wortmann van ABP in een verklaring.

Lening
Dat bouw werd deels gefinancierd met eigen vermogen van de aandeelhouders. Daarnaast verstrekte een consortium van tien banken een krediet van €1,2 mrd. ABN Amro was een van de banken die een lening verstrekte, Rabobank was de zogeheten insurance bank voor het project en Amsterdam Capital Partners was betrokken als financieel adviseur.

Windparken zijn geliefd bij pensioenfondsen. Die hebben langjarige verplichtingen, en ze verwachten die af te dekken met de langjarige rendementen die windparken opleveren. Tweeënhalf jaar geleden investeerde ABP bijna € 327 mln in de aanleg van het Åskalen-park, het grootste windmolenpark op het vasteland van Zweden. Investeringen in wind passen ook bij de gewenste verduurzaming waar de pensioenfondsen allemaal naar streven.

fd.nl/ondernemen/1327680/abp-neemt-me...
9.637 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 477 478 479 480 481 482 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Gemengd beeld op beurzen Europa

15:43 Het beeld op de Europese beurzen was woensdag gemengd. In Amsterdam stond de leidende AEX-index in de min. ...

  Indices

  AEX 599,05 -0,15%
  EUR/USD 1,1091 -0,02%
  Germany30^ 13.144,40 +0,56%
  Gold spot 1.467,89 +0,24%
  LDN100-24h 7.215,66 +0,09%
  NY-Nasdaq Composite 8.616,18 -0,07%
  US30# 27.877,03 -0,01%

  Stijgers

  Keywar...
  +5,49%
  Greenyard
  +5,32%
  Recticel
  +3,97%
  Orange...
  +3,56%
  SEQUAN...
  +2,86%

  Dalers

  Nyrstar
  -8,33%
  ABO-Group
  -7,20%
  Colruyt
  -6,21%
  Woluwe...
  -4,19%
  Hamon
  -2,91%

  Nieuws Forum Meer»

  (1)

  suske wiet op 11-dec-19 15:13
  (1)

  Jopie1962 op 11-dec-19 15:03
  (1)

  suske wiet op 11-dec-19 15:03
  (1)

  FlashHenk op 11-dec-19 14:46
  (4)

  langetermijner op 11-dec-19 14:27

  Column Forum Meer»

  (57)

  Kinghe op 11-dec-19 15:56
  (1)

  Jelles14 op 11-dec-19 15:22
  (19)

  lodewijk70 op 11-dec-19 14:51
  (2)

  Bakkiepleur op 11-dec-19 13:56
  (2)

  Snugger op 11-dec-19 13:28