Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Solar power...

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
3.871 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 189 190 191 192 193 194 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
voda
0
Minister Hoekstra: hagelschade zonnepanelen nog steeds te verzekeren, ingrijpen wettelijk verboden

Minister Hoekstra heeft na Kamervragen van de PvdA laten weten dat onzichtbare hagelschade aan zonnepanelen voor particulieren nog steeds verzekerbaar is. Hoekstra stelt verzekeraars niets te kunnen verplichten.

Uit onderzoek van Solar Magazine bleek eind september dat een aantal grote verzekeraars heeft besloten om onzichtbare schade aan zonnepanelen – die ontstaat door hagelbuien – via woonhuisverzekeringen niet langer te vergoeden. In oktober week werd daarbij duidelijk dat ook verzekeraar FBTO, onderdeel van de Achmea Groep, per direct stopte met het aan woningeigenaren vergoeden van onzichtbare hagelschade aan zonnepanelen.

Verbond van Verzekeraars
De fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) stelde bij monde van William Moorlag en Henk Nijboer vervolgens Kamervragen aan minister Wiebes en minister Hoekstra over verzekeraars die stoppen met het vergoeden van onzichtbare hagelschade aan zonnepanelen.

'Er zijn nog steeds verzekeraars actief die de genoemde, onzichtbare hagelschade dekken', schrijft minister Hoekstra in zijn antwoorden aan de Tweede Kamer. 'Dit risico is dus nog steeds verzekerbaar. Het is aan verzekeraars om te bepalen welke producten zij aanbieden. Wanneer het aanbod verschraalt blijkt in veel gevallen dat preventie en schadebeperking de belangrijkste factoren zijn die de dekkingsmogelijkheden weer kunnen verbeteren. Het is aan de sector waarin de schade wordt geleden om daarin stappen te zetten. Het Verbond van Verzekeraars noch ikzelf is het toegestaan met verzekeraars afspraken te maken over te geven dekking en daarbij behorende premies, omdat dit raakt aan de mededingingswetgeving.'

Minister Hoekstra stelt dat het Verbond van Verzekeraars aan hem bevestigd heeft dat er verzekeraars zijn die onzichtbare hagelschade niet langer vergoeden aan woningeigenaren. ‘Anderzijds zijn er ook verzekeraars die aangeven dit risico nog wel te dekken. Het is mij niet bekend of het niet-verzekerde deel van huiseigenaren substantieel is. Dat hangt af van de verschillende polisvoorwaarden die verzekeraars hanteren, hun marktaandeel en het aantal huiseigenaren dat naar aanleiding van de wijziging in de polisvoorwaarden naar een andere verzekeraar is overgestapt.’

Verzekering mag opgezegd worden
Minister Hoekstra bevestigt in zijn antwoorden dat cliënten die geconfronteerd worden met de genoemde wijziging van de polisvoorwaarden om die reden hun verzekering mogen opzeggen. ‘Indien een verzekeraar de voorwaarden van een overeenkomst ten nadele van de verzekeringnemer wijzigt, is de verzekeringnemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in ieder geval gedurende 1 maand nadat de wijziging hem is meegedeeld.’

Overleg tussen verzekeraars en leveranciers van zonnepanelen kan volgens de minister bijdragen aan meer duidelijkheid over de oorzaken van onzichtbare schade aan zonnepanelen waaronder hagel. ‘Dit kan ook leiden tot een duidelijker handelingsperspectief voor mensen die zonnepanelen aan willen schaffen of verzekeren en tot een betere verzekerbaarheid. Door de onzichtbaarheid van sommige schade aan zonnepanelen is het complex om aan te tonen wat de oorzaak hiervan is geweest. Ik beschouw dit primair als een zaak tussen verzekeraars, marktpartijen en eigenaren van zonnepanelen. Ook daarna nog hebben verzekeringsnemers bij toepassing van de “Gedragscode Geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen” bij verlenging van de verzekeringsovereenkomst met een looptijd van 12 maanden de gelegenheid de verzekeringsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.’

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Friese Milieu Federatie eist acute stillegging van bouw zonnepark Oosterwolde

De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft de rechtbank Noord-Nederland gevraagd om per direct de werkzaamheden voor de aanleg van het zonnepark bij Oosterwolde te stoppen. De rechtbank beslist hier vandaag over.

De FMF ging in augustus al in beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor het zonnepark van GroenLeven in Oosterwolde. De FMF is het oneens met de locatie van het zonnepark.

Natura 2000
?De FMF stelt een voorlopige voorziening aangevraagd te hebben voor het zonnepark. 'De aanvraag voor een voorlopig voorziening volgt op een eerder ingesteld beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor het zonnepark in Oosterwolde en dit beroep is nog niet behandeld', schrijft de FMF. 'De werkzaamheden zijn echter wel al gestart. Het gaat daarbij om werkzaamheden met onomkeerbare gevolgen. Door graafwerkzaamheden worden beschermde kwaliteiten van het gebied onherstelbaar beschadigd. Tevens zorgen de werkzaamheden voor extra stikstofbelasting op de nabijgelegen zeer stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen. Hiervoor is geen ontheffing verleend.'

Arnoud de Vries van de FMF: 'Met dit beroep willen wij de wijze van uitvoering van dit plan aan de orde stellen met het oog op de ontwikkeling van andere toekomstige parken. Zeker gezien de omvang van dit park heeft deze een voorbeeldwerking voor vele andere plannen. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het landschap, de cultuurhistorie en de inwoners bij de uitvoering van dergelijke plannen.'

Door Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
KiesZon plaatst 13 megawattpiek zonnepanelen voor WDP en bestaande zonnedaken onderhouden

KiesZon en WDP hebben een samenwerkingsverband gesloten. Als onderdeel hiervan gaat KiesZon voor WDP in Nederland 13 megawattpiek aan zonnepanelen plaatsen en 10 megawattpiek aan bestaande zonnedaken onderhouden.

Marc de Bosscher, chief technology officer van WDP, over het samenwerkingsverband: ‘De WDP logistieke opslagruimten zijn, met hun platte daken, ontworpen om zonnepanelen te installeren. Aldus installeert WDP sinds 2008 zonnepanelen en op middellange termijn ambieren we een geïnstalleerd vermogen van circa 100 megawattpiek.’

Pre-kwalificatie
In Nederland is WDP aan de slag met de installatie van een additioneel vermogen van 25 megawattpiek en daarbij speelt de keuze van een betrouwbare partner een cruciale rol. Daarom werd in 2018 een pre-kwalificatie en aanbesteding georganiseerd waarbij uit 19 partijen uiteindelijk de keuze viel op KiesZon.

Medio 2018 werd tussen WDP en KiesZon een akkoord bereikt om samen met DNVGL als Owner’s Engineer een 12-tal zonnedaken te realiseren voor WDP NL. De Bosscher: ‘Met KiesZon hebben we er een partner bij die gedegen kennis heeft van de zonnestroomwereld, met name in Nederland, die ervaring heeft in zowel nieuwe installaties alsook monitoring en onderhoud van bestaande installaties, die deel uitmaakt van een grotere groep wat de stabiliteit en professionaliteit ten goede komt en die net als ons ook een lange termijn visie deelt.’

11,5 miljoen kilowattuur
Naast nieuwe zonnedaken gaat KiesZon voor WDP ook de operation & maintenace (o&m) op zich nemen van een aantal Nederlandse zonnedaken die WDP reeds liet realiseren. In totaal zal zo’n 10 megawattpiek aan zonnedaken worden ondergebracht bij KiesZon.

Na oplevering gaan de door KiesZon in opdracht van WDP gerealiseerde zonnedaken jaarlijks ruim 11,5 miljoen kilowattuur aan zonnetroom produceren. Daar kunnen, ter vergelijking, ruim 4.000 huishoudens mee van stroom worden voorzien.

Door Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
SEIA: 'Amerikaanse importheffingen op zonnecellen en zonnepanelen kosten 62.000 banen'

Door de importheffingen op zonnecellen en zonnepanelen van de Amerikaanse president Donald Trump gaan in de periode 2017-2021 zo'n 62.000 banen verloren in de Amerikaanse zonne-energiesector.

Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Solar Energy Industries Association (SEIA). Naast de 62.000 verloren banen zou er in dezelfde periode door de importheffingen ook 10,5 gigawattpiek minder zonnepanelen geïnstalleerd worden. Daarmee zou een investering van 19 miljard dollar gemoeid zijn.

Hoogste prijs
?Volgens de onderzoekers hebben de importheffingen voor zonne-energie de zwaarste invloed in opkomende markten zoals de staten Alabama, Nebraska, Kansas, North Dakota en South Dakota. Deze zonne-energiemarkten zullen volgens SEIA niet van de grond kunnen komen omdat de importheffingen er voor zorgen dat zonne-energie niet concurrerend kan worden. De prijs die Amerikanen voor zonnepanelen betalen behoren volgens het onderzoek tot de hoogsten ter wereld.

De importheffingen zijn voor zonnecellen en zonnepanelen sinds 2018 van kracht. Waar de hoogte in het eerste jaar 30 procent bedroeg, is dit in 2019 afgebouwd naar 25 procent. Komend jaar zullen de importheffingen 20 procent bedragen en in 2021 dalen ze naar 15 procent.

Timeline handelsoorlog Amerika-China
De chronologie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en (voornamelijk) China is als volgt:

-31 oktober 2017: de US International Trade Commission stelt dat de import van Chinese zonnepanelen en wasmachines schade toebrengt aan de Amerikaanse industrie.
-22 januari 2018: Donald Trump kondigt importheffingen aan op buitenlandse wasmachines en zonnepanelen (30 procent).
-1 maart 2018: Donald Trump kondigt importheffingen aan op staal (25 procent) en aluminium (10 procent) uit China.
-15 juni: Donald Trump kondigt na tegenmaatregelen van China - maar ook de EU - extra importheffingen van 25 procent aan op Chinese goederen met een waarde van 50 miljard dollar, waaronder Chinese zonnecellen en zonnepanelen.
-6 juli 2018: Donald Trump start importheffingen van 25 procent op nog eens 818 Chinese productgroepen met een waarde van 34 miljard dollar.
-10 juli 2018: Donald Trump kondigt aan nog meer importheffingen te onderzoeken met een totale waarde oplopend tot 200 miljard dollar (het gaat om 2 series, met respectievelijk heffingen van 10 procent voor de eerste serie en 25 procent voor de tweede serie. Deze importheffingen zouden in september 2018 in werking moeten treden.
-2 augustus 2018: Donald Trump verzoekt US Trade Representative de additionele importheffingen per 1 januari 2019 te verhogen van 10 naar 25 procent.
-17 september 2018: de importheffingen op 5.745 Chinese producten met een importwaarde van 200 miljard dollar worden definitief van kracht.
-1 december 2018: China en Amerika kondigen een ‘wapenstilstand’ af en de voorgenomen verhoging van de additionele importheffingen wordt uitgesteld voor ten minste 90 dagen.
24 februari 2019: president Trump schort de deadline van 1 maart om tot een handelsovereenkomst te komen voor onbekende tijd op.
-5 mei 2019: Donald Trump besluit de importheffingen op een productgroep met een waarde van 200 miljard dollar, waaronder AC-zonnepanelen en omvormers, te verhogen van 10 naar 25 procent.
-1 augustus 2019: Amerika kondigt de komst van nieuwe importheffingen aan op een productgroep met een waarde van 300 miljard dollar. Per 1 september 2019, als de nieuwe heffingen van 10 procent van kracht worden, zal daarmee de volledige export van China belast worden met een importheffing.
-15 augustus 2019: president Trump stelt een deel van de nieuwe importheffingen uit tot 15 december. Het gaat onder meer om mobiele telefoons, videogameconsoles en laptops. Dit alles vanwege de massale Amerikaanse kerstinkopen.
-26 augustus 2019: Trump kondigt via Twitter aan de importheffingen op een groep Chinese producten met een waarde van 550 miljard dollar per 1 oktober met 5 procent te verhogen.
-12 september 2019: de verhoging van de importheffingen wordt uitgesteld van 1 naar 15 oktober.
-13 oktober 2019: Trump stelt de verhoging van de importheffingen die op 15 oktober van kracht zou worden voor onbepaalde tijd uit.

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Project in beeld (34) | Zonnepanelen voor autobedrijf en wortelteler

In de rubriek ‘Project in beeld’ publiceert Solar Magazine wekelijks een – niet uitputtend – overzicht van opgeleverde zonne-energieprojecten met een omvang van 500 tot 2.000 zonnepanelen.

AutoJorg in Veghel heeft 725 zonnepanelen in gebruik genomen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de in- en verkoop van hoogwaardige gebruikte autos van diverse merken.

Beter Duurzaam heeft bij Top Fresh in gemeente Noordoostpolder 1.250 zonnepanelen van SunPower geplaatst. Top Fresh - gespecialiseerd in handel (internationaal), teelt en verwerking van wortelen - is sinds 3 jaar gevestigd op een nieuwe locatie in Kraggenburg. Hier plaatste Beter Duurzaam 1.250 zonnepanelen van 400 wattpiek in combinatie met power optimizers en omvormers van SolarEdge.?

Hogeschool Rotterdam heeft 2 daktuinen met zonnepanelen in gebruik genomen. Op de daktuinen van Museumpark zijn 661 zonnepanelen geplaatst en bij de daktuin van het Academieplein gaat het om 149 zonnepanelen. Martin Visser van Heijmans, het bedrijf dat de zonnepanelen heeft geplaatst, over het project: 'De stroom wordt niet teruggeleverd aan de leverancier, maar direct in de gebouwen gebruikt. Duurzamer kan het bijna niet. Bij de entree kan iedereen op een scherm zien hoeveel elektriciteit er op dat moment wordt opgewekt.'

Door Els Stultiens

met video, zie link

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Scholen Apeldoorn starten aanbesteding voor plaatsing 1.443 zonnepanelen

2 Apeldoornse scholenstichtingen, te weten CSO en Veluwse Onderwijsgroep, zijn een Europese aanbesteding gestart voor de plaatsing van 1.166 zonnepanelen.

CSO is een christelijke onderwijsorganisatie van 3 scholen gericht op speciaal onderwijs aan kinderen met een speciale hulpvraag. De Veluwse Onderwijsgroep (VOG) bestaat uit 4 onderwijsstichtingen en een samenwerkingsstichting, bestaande uit het college van bestuur en het servicebureau. De aanbesteding bestaat uit 2 percelen. Dit is 1 perceel per schoolbestuur, omdat elk schoolbestuur zelf verantwoordelijk is voor het desbetreffende perceel en de uitvoering van de opdracht.

Voor CSO gaat het om de plaatsing van 277 zonnepanelen; 104 zonnepanelen bij De Prinsenhof en 174 zonnepanelen bij Praktijkschool De Boog.

Voor VOG gaat het om 1.116 zonnepanelen; 814 zonnepanelen bij Veluws College Mheenpark en 352 zonnepanelen bij de nevenlocatie Duizendschoon van het Veluws College Mheenpark.

NIC Inkoopprojecten treedt op als adviseur van en procesbegeleider voor de aanbestedende dienst. De coördinatie en uitvoering van de aanbesteding wordt uitgevoerd door NIC Inkoopprojecten.

Door Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Wijziging Woningwet: woningcorporaties mogen gehele daken benutten voor zonnepanelen

Door de voorgestelde wijziging van de Woningwet kunnen woningcorporaties in de toekomst gehele daken van appartementencomplexen benutten voor zonnepanelen. Dat blijkt uit de bijbehorende internetconsultatie.

De Woningwet wordt gewijzigd naar aanleiding van de evaluatie die in 2019 op de herziene Woningwet is uitgevoerd.

Voor zomer 2020 in Tweede Kamer
De conclusie van de evaluatie was dat de hoofddoelen worden bereikt. Wel kan de werking van de wet beter. De conceptwijzigingen richten zich daarom op het verbeteren van de werking van de Woningwet en op het vergroten van de toekomstbestendigheid, door meer ruimte voor lokale invulling te geven, ruimte voor meer risicogericht toezicht en het beperken van administratieve lasten.

De internetconsultatie loopt van zaterdag 30 november 2019 tot 17 januari 2020. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State voor advies. Naar verwachting zal de gewijzigde Woningwet voor de zomer van 2020 worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kamervragen na artikel Solar Magazine
?Eerder dit jaar meldde minister Ollongren in antwoord op Kamervragen dat de rijksoverheid het voor woningcorporaties mogelijk wil maken om gehele daken van appartementencomplexen te benutten voor zonnepanelen. Dit meldt minister Ollongren in antwoord op Kamervragen. PvdA-Kamerleden William Moorlag en Henk Nijboer hebben naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine Kamervragen gesteld over woningcorporaties die belemmerd worden bij de uitrol van zonnepanelen.

Een klokkenluider trok dit jaar bij de redactie van Solar Magazine aan de bel. Vanwege het ontbreken van rechtstreekse, individuele aansluitingen van de zonnepanelensystemen naar alle individuele huurders, zou het aanbrengen van zonnepanelen door de woningcorporatie van de klokkenluider volgens de Autoriteit Woningcorporaties buiten de toegestane activiteiten vallen. Door het wijzigingsvoorstel van de Woningwet wordt dit in de nabije toekomst wel toegestaan.

Op gelijke voet met vastgoedeigenaren
‘Het is niet wenselijk dat de Woningwet toegelaten instellingen onnodig belemmert in de verduurzaming van het eigen bezit’, is te lezen in de memorie van toelichting van het wijzigingsvoorstel van de Woningwet. ‘In de praktijk blijkt de regelgeving en de interpretatie daarvan tot het knelpunt te leiden dat toegelaten instellingen hun eigen vastgoed niet optimaal kunnen inzetten voor verduurzaming. De regering acht het wenselijk dat toegelaten instellingen voor de verduurzaming op of aan het eigen bezit dezelfde investeringen kunnen doen als andere vastgoedeigenaren. Daartoe wordt voorgesteld in artikel 1 van de Woningwet het met de Omgevingswet per abuis vervallen begrip “voorziening” weer te introduceren en uit te breiden met maatregelen die beogen de energetische kwaliteit van een gebouw te verbeteren. Hieronder worden zowel isolerende maatregelen aan het gebouw als energieopwekkende installaties aan het gebouw of bijbehorende grond verstaan. Zo wordt voorkomen dat duurzaamheidsinvesteringen die niet direct leiden tot een verbetering van de indeling van de woongelegenheid of van het woongerief, niet toegestaan zouden zijn. Daarnaast wordt hiermee beoogd te benadrukken dat energieopwekking op of aan het eigen vastgoed nu ook mogelijk is zonder dat dit een directe dienst aan bewoners betreft.’

Deze wijziging leidt ertoe een fysieke verbinding tussen energieopwekkende installaties – zoals zonnepanelen – en de individuele energiemeter van een huurwoning niet nodig is: ‘De toegelaten instelling kan de opgewekte energie direct terugleveren aan het net en op gewenste wijze verrekenen met bewoners of opbrengsten inzetten voor andere activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting. Toegelaten instellingen kunnen daarnaast deelnemen in een energiecoöperatie, waarin zij als ‘bedrijf’ samen met huurders, bedrijven en/of gemeenten kunnen samenwerken bij het opwekken, transporteren en gebruiken van duurzame energie in collectief beheer. Voorwaarde hierbij is dat toegelaten instellingen ook eigen vastgoed en energieopwekkende installaties in de energiecoöperatie inbrengen. Deelnemen in een energiecoöperatie zonder dat eigen vastgoed ter beschikking wordt gesteld is niet toegestaan, omdat daarmee wordt deelgenomen in grootschalige energieopwekking. Dergelijke activiteiten liggen buiten de expertise en het werkdomein van toegelaten instellingen.’

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
CE Delft: netaansluiting zonnepark kan 50 procent kleiner door batterij

De vraag naar elektriciteit in de provincies Drenthe en Groningen verdubbelt tussen nu en 2050. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en Quintel die 4 toekomstscenario’s hebben gemaakt over vraag en aanbod.

De studie van CE Delft en Quintel geeft een toekomstbeeld van het energiesysteem in Groningen en Drenthe. Om de consequenties voor het energienetwerk in kaart te brengen, zijn de vraag- en aanbodscenario’s voor 2050 doorgerekend. Daarbij zijn de klimaatdoelen voor 2050 het uitgangspunt.

31 gigawatt(piek) in 2050
Uit de studie blijkt dat in alle scenario's het elektriciteitsnetwerk op alle niveaus verbeterd moet worden. De studie is uitgevoerd in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen, Groningen Seaports, netbeheerders TenneT en Enexis, en de Gasunie. Deze partijen hebben samengewerkt met vertegenwoordigers van het Rijk, de industrie en de landbouw. Uit de studie blijkt dat deze samenwerking essentieel is om tot een samenhangend beleid te komen. De opdrachtgevers van de studie roepen alle betrokken partijen dan ook op te blijven samenwerken aan het energiesysteem van de toekomst.

De totale productiecapaciteit van elektriciteit in de regio is ruim 7 gigawatt(piek) in 2020, 13 gigawatt(piek) in 2030 en tot 31 gigawatt(piek) in 2050. De groei komt volledig door zonnepanelen, windparken op land en op zee.

4 scenario’s
Voor 2030 is 1 scenario opgesteld met als basis het Klimaatakkoord. De grote gasvelden zijn gesloten, een derde van de buurten is van het gasnet af en het aanbod van zonne-energie is sterk gegroeid. Er is nog geen of nauwelijks waterstof beschikbaar.

Voor 2050 zijn de volgende 4 scenario’s opgesteld:

Regionale Sturing: de energietransitie wordt aangedreven vanuit regionale besluitvorming. Lokaal beschikbare energiebronnen worden optimaal benut en de beperkte beschikbaarheid geeft druk om te besparen. Waterstof is beperkt, maar er is veel elektrificatie, warmtenetten en groengas.
Nationale Sturing: nationale besluitvorming leidt tot grote projecten voor de energietransitie, met name wind op zee. Deze elektriciteit staat aan de basis van een uitgebreide waterstofeconomie: in alle sectoren is er vraag naar waterstof.

Internationale Waterstofeconomie: er is veel handel in energiedragers en Nederland is hierop georiënteerd. Dat betekent veel import, vooral van elektriciteit en waterstof. De vraagzijde is daarmee vergelijkbaar met het scenario Nationale Sturing, terwijl de aanbodzijde daarvan sterk verschilt.
Internationale Bio-economie: dit scenario is eveneens Internationaal georiënteerd, zij het minder gericht op specifieke oplossingen zoals waterstof. In de mix van oplossingen spelen groengas, biomassa en elektrificatie een relatief grote rol.

Verzwaring en batterijen
Verzwaring van de elektriciteitsnetten is in alle scenario’s noodzakelijk ten behoeve van de elektrificatie van de vraag in alle sectoren – de vraag zal immers ongeveer verdubbelen ten opzichte van nu. Verzwaring van het laag- en middenspanningsnet is sowieso nodig rondom de steden. Ook het 110-kilovolt-net moet hierop voorbereid worden.

Zonneparken zullen volgens de onderzoekers voorlopig te maken hebben met krapte aan netcapaciteit, omdat niet heel snel de capaciteit in het midden- en hoogspanningsnet kan worden uitgebreid. ‘Hiermee kan in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) rekening worden gehouden, inclusief de ruimtelijke afstemming. Batterijen bij zonneparken kunnen ervoor zorgen dat een geringere capaciteit nodig is. Nu moet voor een klein aantal uren een forse capaciteit worden aangelegd; door batterijen (of piekscheren) kan dit met 50 procent per zonnepark worden verminderd. Hier is sprake van een verkeerde incentive door de huidige tariefstructuur en subsidies voor producenten.’

Door Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
2 op de 3 Nederlanders is voorstander van zonnepanelen op daken

2 op de 3 Nederlanders zijn voorstander van de plaatsing van zonnepanelen op daken. Dit blijkt uit consumentenonderzoek van Dutch New Energy Research.

Een andere, opvallende uitkomst van het onderzoek is dat in vergelijking met een jaar eerder dubbel zoveel Nederlanders positief tegenover een uitbreiding van kernenergie staan.

Steun zon op land daalt
Ten opzichte van andere alternatieven stijgt kernenergie één plaats naar plek 7 in de lijst van meest populaire energiebronnen voor de toekomstige energievoorziening. Deze stijging gaat ten koste van biomassa, dat samen met zonne-energie op land en warmtepompen de steun volgens Dutch New Energy Research significant ziet dalen.

Momenteel staat nog 43 procent van de Nederlanders positief tegenover zon op land. Daarmee nemen zonneparken de derde positie in de ranglijst in. Zonne-energie op daken blijft de ranglijst dus aanvoeren, 2 op de 3 ondervraagden staan positief tegenover een uitbreiding van deze vorm van energieopwekking in Nederland.

Door Edwin van Gastel, Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
LONGi and Adani Green Energy ink Pact for Hi MO4 Solar Modules

World's leading solar technology company LONGi and Adani Green Energy have entered into a strategic partnership agreement where LONGi will supply Adani Green Energy with its new generation Hi MO4 modules. The agreement set guidance of up to 1.2GW modules to be delivered to Adani by 2020. Both parties agreed to continue to deepen their strategic partnership over the next 3 5 years.

LONGi hopes to bring high quality and affordable clean electricity to India with its innovative photovoltaic products and technologies. LONGi and Adani will jointly promote the transformation of renewable energy and the structure of clean energy in India based on both companies’ common philosophies and missions in energy transition.

Source : Strategic Research Institute
voda
0
Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies

Het verzekeren van zonnepanelen wordt zo duur, dat bedrijven ze niet meer op hun daken leggen. Vanwege een toenemend aantal branden schroeven verzekeraars hun premies omhoog of verzekeren helemaal niet meer. Dat blijkt uit een inventarisatie door het FD. Op Nederlandse daken zijn in de afgelopen jaren miljoenen zonnepanelen gelegd als onderdeel van de gewenste overgang naar groene energie.

Bij een groot pand met een hectare dakoppervlakte, kosten zonnepanelen rond een half miljoen euro. De premie bedroeg tot vorig jaar zo'n €1.250. Dat is bij sommige verzekeraars inmiddels verdubbeld naar €2.500. Ook krijgen bedrijven soms te horen dat ze geen opstalverzekering kunnen afsluiten, wanneer ze panelen op het dak willen leggen.


‘Als dit zo doorgaat, wordt de sector de nek omgedraaid’
• Wijnand van Hooff, branchevereniging Holland Solar

Wijnand van Hooff, algemeen directeur van branchevereniging Holland Solar, krijgt sinds de zomer mails van bedrijven die zonnepanelen willen leggen op daken van woningen, kantoren of distributiecentra. Maar als premies zijn verdubbeld, is installatie vaak niet meer rendabel. Van Hooff: 'Als dit zo door gaat, wordt de sector de nek omgedraaid.'

Meer brand

Verzekeraars zien steeds meer brandschade in de boeken, zegt het Verbond van Verzekeraars. 'Wat ik hoor van de leden is dat dit komt door zonnepanelen die verkeerd zijn aangelegd', zegt een woordvoerder.

In 2018 zijn er 23 branden geweest gerelateerd aan zonnepanelen, weet Van Hooff. In Nederland zijn tussen de 800.000 en een miljoen zonnesystemen: een systeem bestaat uit meerdere panelen. 'Ik wil de branden absoluut niet bagatelliseren, maar de reactie om alle zonnesystemen dan maar uit de verzekering te gooien of de premies te verdubbelen, is niet proportioneel. En ook niet effectief', stelt hij.

Onkunde

Om de risico's te verkleinen pleiten verzekeraars voor betere voorlichting en regelgeving voor het plaatsen van panelen. In Nederland mag iedereen zonnepanelen installeren, stelt het Verbond van Verzekeraars. 'Er is nog veel onkunde in de markt', zegt de woordvoerder. 'Wat ons betreft is er onvoldoende regelgeving op dit moment. Als panelen op een verkeerde manier gemonteerd worden, is het brandrisico groot.'


• Verbond van Verzekeraars
Daarin verschillen de verzekeraars niet van de branchevereniging. Ook Holland Solar wil dat alle zonnestroominstallateurs in Nederland een opleiding volgen, dat installatiebedrijven worden gecertificeerd en er 'doeltreffende inspecties' komen.

Extra maatregelen

Zonnepanelen op daken zijn 'brandtechnisch geen fijn risico', zegt Hans Groot, de zogeheten chief broking officer van Aon. Die risico- en verzekeringsadviseur helpt bedrijven bij het vinden van een verzekeraar. 'Er zijn verzekeraars die panelen überhaupt niet meer verzekeren.'

Andere verzekeraars verlangen extra maatregelen, bijvoorbeeld betere dakisolatie onder de panelen om het gevaar van brand tegen te gaan. Ook dat kost geld. 'Verzekeraars kunnen zeggen: de premie gaat omhoog', zegt Groot. 'Dan zijn de panelen wel te verzekeren.'

Klimaatdoelstellingen

Dat de aanleg van zonnepanelen hapert is een tegenslag voor het kabinet. Zonne-energie draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. De afgelopen jaren heeft Den Haag miljarden subsidie beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen.

De overheid staat in eerste instantie machteloos tegenover hogere premies. Nederland telt tientallen verzekeraars. Het zijn commerciële bedrijven, die zelf bepalen wat ze verzekeren en tegen welke tarieven.

De afgelopen jaren waren veel schadeverzekeraars verlieslatend. Dat had onder meer te maken met hoge brand- en aansprakelijkheidsschades en dalende inkomsten uit beleggingen. Verzekeraars zeggen vaker polissen op en kijken kritischer naar risicovolle polissen.

Particuliere zonnepanelen

Het is onduidelijk of ook particulieren meer moeten betalen voor het verzekeren van hun zonnepanelen. Huiseigenaren met enkele zonnepanelen zijn niet verplicht die te verzekeren. 'Lang vielen panelen onder de uitbreiding van de bestaande verzekering. Dat kostte een paar euro. Maar of dat nu een aparte polis wordt, of dat panelen helemaal worden uitgesloten, zijn we aan het onderzoeken', zegt een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis.

Eind september meldde vakblad Solar Magazine al dat enkele grote verzekeraars besloten om onzichtbare schade aan zonnepanelen via woonhuisverzekeringen niet langer te vergoeden. Het ging daarbij om schade door hagelbuien. Daar zijn toen Kamervragen over gesteld. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei dat 'primair te beschouwen als een zaak tussen verzekeraars, marktpartijen en eigenaren van zonnepanelen. (...) Het is aan verzekeraars om te bepalen welke producten zij aanbieden'.

fd.nl/ondernemen/1327154/aanleg-van-z...
3.871 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 189 190 191 192 193 194 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Gemengd beeld op beurzen Europa

15:43 Het beeld op de Europese beurzen was woensdag gemengd. In Amsterdam stond de leidende AEX-index in de min. ...

  Indices

  AEX 599,66 -0,05%
  EUR/USD 1,1088 -0,04%
  Germany30^ 13.159,10 +0,68%
  Gold spot 1.467,28 +0,19%
  LDN100-24h 7.214,58 +0,08%
  NY-Nasdaq Composite 8.616,18 -0,07%
  US30# 27.891,70 +0,04%

  Stijgers

  Keywar...
  +5,49%
  Greenyard
  +5,32%
  Recticel
  +3,72%
  Orange...
  +3,56%
  SEQUAN...
  +2,86%

  Dalers

  Nyrstar
  -8,33%
  ABO-Group
  -7,20%
  Colruyt
  -5,99%
  Woluwe...
  -4,19%
  Celyad
  -3,41%