Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Columns - Pagina 1

 1. Alfen zoekt steun bij de voorliggende koerstoppen.

  De recente correctie brengt Alfen terug naar de voorliggende koerstoppen. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Weerstand ligt op 16,00 (berekend koersdoel). Steun hanteren we op 13,44 (bodem van 23 oktober). Tostrams.nl | 15 nov |

 2. MDxHealth beweegt neerwaarts in een sterk dalende trend.

  MDxHealth wordt door beleggers in de uitverkoop gedaan. De trend is krachtig dalend. Aan de onderkant kan MDxHealth verder terugvallen richting steun 1,25 (bodem van 19 augustus 2011). Enkel boven weerstand 1,92 (top van 7 november) verbetert het beeld. Zolang MDxHealth neerwaarts tendeert, handhaven wij onze negatieve visie. Na een doorbraak onder steun 1,25 wordt 1,25 het volgende neerwaartse koersdoel. Tostrams.nl | 15 nov |

 3. Basic-Fit weet een mogelijke hogere koersbodem te vormen.

  Basic-Fit zet het herstel voort. Eerder al is de dalende trend opwaarts doorbroken. Nu lijkt Basic-Fit een hogere koersbodem te vormen. Een doorbraak en slotstand boven weerstand 28,40 (gevormd op 17 oktober) zou de verbetering bevestigen. Met een slotstand boven weerstand 28,40 (gevormd op 17 oktober) komt er bij Basic-Fit ruimte voor een koersstijging. Van belang is dat steun 24,75 (bodem van 18 mei) weet stand te houden. Tostrams.nl | 15 nov |

 4. BASF komt op adem onder de weerstand 70,90.

  Het technische plaatje van BASF verbetert nu er een mogelijke hogere koersbodem wordt gevormd. Deze signaleert weer kopers in de markt. Eerder al verliet BASF de dalende trend wat een eerste signaal van verbetering gaf. Om verder te verbeteren moet BASF ook boven weerstand 70,90 (gevormd op 2 november) weten te breken. De steun rond 61,63 (bodem van 7 april 2016) moet wel stand houden. Tostrams.nl | 15 nov |

 5. Schneider Electric laat, binnen de zijwaartse fase, tussentijds herstel zien

  Bij Schneider Electric houden kopers en verkopers elkaar in balans. Dit vertaalt zich op de grafiek in een zijwaarts gericht koersverloop tussen steun 62,36 (bodem van 12 november) en weerstand 66,06 (top van 2 november). Tostrams.nl | 15 nov |

 6. AXA corrigeert richting de steun 21,26.

  AXA heeft de herstelfase afgebroken, hetgeen verkoopdruk weergeeft. De steun ligt rond 21,26 (bodem van 15 augustus). AXA laat een wisselvallig koersverloop zien tussen deze steun en weerstand 22,56 (gevormd op 2 november). Tostrams.nl | 15 nov |

 7. Cap Gemini stuit op de bovenkant van het dalende trendkanaal.

  De trend van Cap Gemini is wel neerwaarts gericht, maar toppen en bodems lopen in elkaar over. Dit duidt op een gematigd dalende trend. We zien steun rond 94,95 (bodem van 6 december 2017). Cap Gemini wordt pas weer interessant wanneer weerstand 111,65 (gevormd op 2 november) wordt gebroken. Tostrams.nl | 15 nov |

 8. Exmar zakt terug richting de steun 5,50.

  Exmar oogt technisch bezien neutraal. Exmar beweegt zijwaarts tussen steun 5,50 (bodem van 25 oktober) en weerstand 6,10 (top van 15 oktober). Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers. Na een doorbraak onder steun 5,50 wordt 5,21 het volgende neerwaartse koersdoel. Tostrams.nl | 15 nov |

 9. Nyrstar laat een flinke opleving zien, binnen de dalende trend.

  Nyrstar laat een patroon zien van lagere toppen en lagere bodems. Zolang deze dalende trend intact blijft, mag verdere koersdaling worden verwacht. Rond 0,81 (berekend koersdoel) ligt er steun. De weerstand ligt op 1,71 (gevormd op 1 november). Tostrams.nl | 15 nov |

 10. KBC laat een steeds smaller koersverloop zien.

  KBC beweegt in zijwaartse richting. De koersuitslagen worden steeds kleiner, tussen steun 59,22 (bodem van 26 oktober) en weerstand 65,66 (top van 17 oktober). Wacht een uitbraak uit deze driehoek af. Tostrams.nl | 15 nov |

 11. The Travelers Companies verlaat de herstelbeweging.

  The Travelers Companies breekt de herstelfase naar onderen af, hetgeen enige verkoopdruk signaleert. De steun ligt rond 119,67 (bodem van 26 oktober). The Travelers Companies laat bewegingen zien tussen deze steun en weerstand 132,47 (gevormd op 8 oktober). Tostrams.nl | 15 nov |

 12. Bij Credit Agricole verpietert het technische plaatje.

  Credit Agricole vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 9,38 (bodem van 4 november 2016). De weerstand ligt rond 11,73 (top van 2 november). Tostrams.nl | 15 nov |

 13. Bekaert krult opwaarts.

  Bekaert weet verder op te klimmen. Op de grafiek begint zich een stijgende trend te ontwikkelen nu er weer hogere bodems zichtbaar zijn. Eerder al werd de dalende trend verlaten wat een eerste verbetering voor Bekaert signaleerde. De doorbraak boven de laatste koerspieken heeft opwaarts potentieel vrijgemaakt richting weerstand 24,34 (gevormd op 31 juli). Bij een doorbraak onder steun 19,12 (bodem van 12 november) verzwakt Bekaert. Tostrams.nl | 15 nov |

 14. ASMI zakt terug binnen de dalende trend.

  Nu ASMI weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt. De neerwaartse trend blijft wel intact. Enkel boven weerstand 43,48 (gevormd op 17 oktober) klaart het beeld op. De steun ligt rond 32,10 (bodem van 7 januari 2016). Tostrams.nl | 15 nov |

 15. Wolters Kluwer test de bovenkant van de zijwaartse fase.

  Wolters Kluwer beweegt in horizontale richting. De bewegingen tussen steun 47,12 (bodem van 19 juni) en weerstand 55,68 (top van 23 augustus) worden steeds kleiner. Wacht een uitbraak uit deze driehoek af. Tostrams.nl | 15 nov |

Zoek Auteur

Gesponsorde links