Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland: hoe te beleggen voor meerdere doelen in drie stappen

Fisher Investments Nederland: hoe te beleggen voor meerdere doelen in drie stappen

Het behalen van meerdere financiële doelen kan een uitdagende onderneming zijn. Wellicht probeert u een comfortabel pensioen te waarborgen terwijl u aan het sparen bent voor de aankoop van een huis. Of misschien bent u van plan om over enkele jaren eindelijk op uw droomreis te gaan. Wat uw doel ook mag zijn, over de gehele lijn proberen beleggers meestal meerdere financiële doelen na te jagen. Het lastige aspect hiervan is het opstellen van een strategie die u in staat stelt om al deze doelen te bereiken.

Fisher Investments Nederland vertelt u welke drie stappen u kunnen helpen bij het integreren van meerdere financiële doelen in uw beleggingsaanpak. Als u vandaag begint met strategisch denken en handelen, kunnen deze doelstellingen in de toekomst in aanzienlijke mate worden bereikt.

1. Prioriteer uw doelen en bepaal vervolgens welke beleggingshorizonnen het beste hierbij passen

De eerste stap is het opsommen van uw belangrijkste financiële doelen en inschatten hoeveel geld u voor elk doel nodig heeft. Een beknopte lijst kan u helpen om gefocust te blijven. Rangschik uw doelen op basis van prioriteit voor u en uw familie. Tijdens het prioriteren van deze doelen moet u overwegen of het doel noodzakelijk is of "gewoon fijn om te hebben". In de meeste gevallen zouden noodzakelijke doelen bovenaan uw lijstje moeten staan. Ook al wilt u misschien naar een luxe vakantiebestemming gaan, de kans is groot dat u zal moeten sparen voor uw pensioen. Geld opzij zetten voor uw oude dag zal daarom vast en zeker een hogere prioriteit krijgen.

Het volgende wat u moet overwegen bij het prioriteren van uw financiële doelen, is bepalen hoeveel tijd u heeft. Fisher Investments Nederland adviseert om uw beleggingsdoelen in drie groepen onder te verdelen: korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Deze categorisering is van cruciaal belang omdat de beleggingshorizon voor elk doel dat u heeft van invloed zal zijn op uw beleggingsstrategie. Bijvoorbeeld:

  • Korte termijn: Geld dat u in de komende drie jaar nodig heeft, zoals voor het verbouwen van de keuken, een grote bruiloft of droomvakantie.
  • Middellange termijn: Geld dat u over vier tot zeven jaar nodig heeft. Doelen in deze categorie zouden onder andere kunnen zijn een aanbetaling voor een koopwoning of het starten van een nieuw bedrijf.
  • Lange termijn: Geld dat u meer dan acht jaar later in de toekomst nodig heeft. Meestal vallen de grotere financiële doelen in deze categorie, zoals uw pensioen.
    • TIP – Schakel een financieel expert in. Het kan moeilijk zijn om te bepalen hoeveel geld u nodig heeft om uw doelen te verwezenlijken, vooral voor de grotere doelen die u op de langere termijn voor ogen heeft. Een financieel expert kan u helpen met het vaststellen van uw doelen en manieren bedenken hoe u ze kunt rangschikken op prioriteit. Naarmate u vooruitgang boekt, kan een financieel expert u begeleiden met een objectieve blik en perspectief bieden om ervoor te zorgen dat u op koers blijft.

2. Bepaal de juiste beleggingsmix voor elk doel

Wanneer u eenmaal uw doelen in de verschillende groepen heeft onderverdeeld, is het verstandig om verschillende beleggingsportefeuilles samen te stellen die in lijn zijn met uw vooraf gestelde doelen. Op deze manier kunt elk type beleggingshorizon koppelen aan de juiste vermogensallocatie (de verdeling van aandelen, obligaties contanten en andere effecten).

Het selecteren van de juiste vermogensallocatie vergroot de kans dat u met een minimaal risico uw doelen behaalt. In het algemeen is het zo dat hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe meer risico's u kunt nemen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vermogensallocaties voor verschillende looptijden.

  • Korte termijn (binnen de volgende 3 jaar): Gezien het korte tijdsbestek, zal kapitaalbehoud uw belangrijkste prioriteit zijn. Vaak betekent dit dat u de gevolgen van kortetermijnvolatiliteit moet proberen te beperken. Denk hierbij aan de meer stabielere categorieën, zoals contanten, geldmarktfondsen of depositocertificaten (CD's). Aangezien de vermogensgroei van een dergelijke vermogensallocatie beperkt zal zijn, zullen reguliere stortingen het meest bijdragen.
  • Middellange termijn (4 tot 7 jaar): Aangezien de tijdlijn in deze categorie wat langer is, kan de focus van de portefeuille liggen op een combinatie van vermogensgroei en kapitaalbehoud. Volgens Fisher Investments Nederland is een portefeuille bestaande uit zowel aandelen als vastrentende effecten hier het meest passend. De aandelenallocatie zou groei in de hand moeten werken terwijl de vastrentende effecten de gevolgen van kortetermijnschommelingen kunnen dempen.
  • Lange termijn (langer dan 8 jaar): Voor langetermijndoelen is groei het primaire streven. Fisher Investments Nederland meent dat deze portefeuille het beste grotendeels in aandelen belegd kan worden. De kortetermijnvolatiliteit zal een kleine prijs zijn die u moet betalen voor de langetermijngroei die aandelen met zich meebrengen.
    • TIP – Automatiseer uw beleggingen. Uw geld regelmatig overboeken naar verschillende spaar-en beleggingsrekeningen kan een administratieve rompslomp zijn. Overweeg daarom om automatisch periodiek een geldbedrag naar uw beleggingsrekeningen over te maken, mits uw bank dit toelaat. Dit maakt het proces eenvoudiger en voorkomt dat u het geld waarmee u uw financiële doelen kunt nastreven aan andere zaken uitgeeft.

3. Evalueer uw belegging op periodieke basis

Fisher Investments Nederland raadt u aan om niet geobsedeerd te raken door het dagelijks controleren van het saldo van uw rekeningen. Het is echter wel essentieel om uw beleggingen minimaal een keer per jaar te bekijken om ervoor te zorgen dat u nog steeds op schema ligt.

Uw beleggingsstrategie zal waarschijnlijk niet gewijzigd hoeven te worden, maar het kan wel eens noodzakelijk zijn om uw portefeuilles opnieuw in balans te brengen om er zeker van te zijn dat u nog steeds belegt in lijn met uw doelstellingen. Naarmate de jaren voorbijgaan en u steeds dichter bij uw doelen op de middellange en lange termijn komt, kan het wellicht nodig zijn om uw vermogensallocatie aan te passen en deze in lijn te brengen met het naderende einde van uw beleggingshorizon.

Naarmate u enkele financiële doelen heeft bereikt, zullen andere doelen naar boven komen of veranderen. U zult uw beleggingen aan willen passen om deze nieuwe doelen en prioriteiten in het grotere geheel te integreren. Ook zult u uw beleggingsstrategie willen evalueren wanneer uw levensomstandigheden wezenlijk veranderen om te bekijken of er iets gewijzigd moet worden.

TIP – Onderschat niet hoeveel u nodig heeft voor uw pensioen. Naarmate u dichter bij uw pensioenleeftijd komt, moet u niet automatisch aannemen dat u moet overgaan op laag renderende beleggingen die minder risicovol zijn. Veel mensen leven na hun pensionering 20 tot 30 jaar of meer. Dat maakt de "oudedagsvoorziening" een langetermijndoel dat wellicht significante investeringen in aandelen vereist om gelijke tred te houden met de inflatie en om er zeker van te zijn dat u niet zonder geld komt te zitten.

Beleggen vergt focus om uw doelen te bereiken. Dit betekent echter niet dat u zich enkel op één doel moet focussen. Door uw financiële doelstellingen te prioriteren, de juiste beleggingsmix voor elk doel te selecteren en uw beleggingen periodiek te evalueren, kunt u de kans vergroten om na verloop van tijd meerdere doelen te behalen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:
•    Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland
•    Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL
•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland deze visie zal handhaven. Deze kan immers op ieder moment veranderen op basis van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links