Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland: Vier tips om uw familievermogen in stand te houden

Fisher Investments Nederland: Vier tips om uw familievermogen in stand te houden

Wist u dat ongeveer 70% van alle zeer vermogende families hun vermogen binnen twee generaties weer kwijt is? Daarna wordt het nog erger – na drie generaties is 90% van alle familievermogens verdwenen.i

Vaak moet iemand decennialang hard werken, obstakels overwinnen en levenservaring opdoen om een vermogen op te bouwen dat groot genoeg is om toekomstige generaties financiële stabiliteit te garanderen. Wie het vermogen van een familie eigenhandig heeft vergaard, gaat er mogelijk van uit dat de volgende generatie evenveel financiële voorzichtigheid aan de dag zal leggen als haar voorgangers. Helaas is dat meestal niet het geval.

Er is heel wat informatie te vinden die beleggers vertelt hoe zij een vermogen opbouwen voor toekomstige generaties, maar helaas veel minder over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat hun vermogen ook generaties lang meegaat. Deze vier tips van Fisher Investments Nederland helpen uw familievermogen de tand des tijds te doorstaan.

Praat over uw vermogen

In een familie over geld praten is niet altijd eenvoudig. Maar het onderwerp vermijden kan een geslaagde overdracht van uw vermogen aan de volgende generatie ernstig in het gedrang brengen. Dat geld voor verschillende mensen iets heel anders betekent – status, zekerheid, invloed, macht – maakt gesprekken over geld nog moeilijker.

Veel vermogende mensen weten gewoon niet hoe zij het met hun kinderen en kleinkinderen over geld moeten hebben. Ze maken zich vaak zorgen dat hun erfgenamen zich anders zullen gaan gedragen als zij beter beseffen hoe vermogend de familie is of piekeren over wat er met het familiefortuin zal gebeuren wanneer zij de financiële teugels niet langer in handen hebben. Het kan een hele uitdaging zijn, maar leren hoe u de toekomstige generaties goed informeert, helpt u al een heel eind op weg. De jongere generatie heeft misschien niet uw financiële kennis en vaardigheden, maar dat wil niet zeggen dat ze niet wil leren hoe ze het vermogen goed beheert.

Begin langzaam en bouw de kennis binnen uw familie gestaag op. Belangrijke onderwerpen om bij stil te staan zijn de waarde van geld, vermogensdoelen over generaties heen, familiewaarden, budgetbeheer en vermogensplanning. Het is essentieel dat een geldgesprek geen eenmalige gebeurtenis is. Praat in plaats daarvan regelmatig met uw familie over geld.

Betrek iedereen via familiebijeenkomsten

Een van de beste manieren om een gesprek over vermogensplanning te houden, is een familiebijeenkomst. Een goed opgezette familiebijeenkomst biedt iedereen de kans om aan het proces deel te nemen.

Bereid uw familiebijeenkomst voor door de agenda af te stemmen op de doelstellingen en behoeften van uw familie. Hieronder vindt u enkele tips voor een geslaagde familiebijeenkomst:

  • Stel een agenda op. Vraag de hele familie welke onderwerpen en vragen zij aan bod willen zien komen. Mogelijk interessante thema's zijn familiewaarden, kennisdoelen, beleggingsdoelen en filantropische doelen. Een gesprek over financiën zal niet al uw familieleden even sterk boeien. Maak na de bijeenkomst tijd vrij voor sociale activiteiten, zodat iedereen betrokken blijft.
  • Kies een locatie. Zoek indien mogelijk een neutrale locatie, die niets te maken heeft met de familie. Betaal reiskosten vanuit het familievermogen, zodat niemand uit financiële overwegingen afwezig blijft. Als de logistiek te complex is, is ook een online bijeenkomst een goede optie.
  • Werk een vast schema uit. Door familiebijeenkomsten volgens een vast schema te organiseren, zorgt u ervoor dat de deelnemers er het nodige belang aan hechten. Werk een eerste schema uit voor de komende twaalf tot vierentwintig maanden.
  • Maak duidelijke afspraken. Als iedereen zich kan uitspreken, vergroot dat het draagvlak voor het uiteindelijke doel – het financiële welzijn van de familie garanderen. Bovendien kunnen verschillende invalshoeken waardevolle en unieke inzichten opleveren. Moedig alle deelnemers aan om actief en respectvol te luisteren en deel te nemen.
  • Maak aantekeningen. Door bijeenkomsten te documenteren, kunt u de deelnemers later beter aan afspraken herinneren. Bezorg na afloop alle familieleden een kopie van uw aantekeningen.
  • Werk een actieplan uit. Leg tijdlijnen, individuele verantwoordelijkheden, taken en plannen vast en monitor de uitvoering ervan door de familie. Voorzie in oplossingen voor onverwachte gebeurtenissen, geef een stand van zaken van eerder besproken thema's en overweeg om na de bijeenkomst te evalueren wat er eventueel beter kan.

Stimuleer continue verbetering van de financiële kennis

Financiële expertise – een vaardigheid waar niet altijd alle familieleden warm voor lopen – is belangrijk voor een geslaagde overdracht van het familievermogen. Het mag dan ook niet verrassen dat de generatie die het vermogen erft sneller geneigd is om het geld te laten rollen dan de generatie die het heeft opgebouwd. Een vermogen is een grote verantwoordelijkheid. Uw familie goede financiële praktijken bijbrengen, kan helpen om ervoor te zorgen dat uw familiaal vermogen lang meegaat.

U hoeft niet per se de hele familie naar een business school te sturen om hen financiële vaardigheden bij te brengen. Het belangrijkste is dat u de nadruk legt op duidelijke, relevante kennis. Reik hulpmiddelen aan – boeken, video's en online cursussen – om uw familie financiële kennis bij te brengen en organiseer trainingen en workshops waar uw familie in groepsverband haar vaardigheden kan aanscherpen.

Beleg vergaderingen met financieel adviseurs en vermogensplanners om iedereen een duidelijk beeld te geven van de actuele financiële status en de toekomstplannen en mogelijke strategieën van de familie. Fisher Investments Nederland raadt u aan om het verbeteren van financiële kennis te bespreken met een professional uit de financiële sector. Professionele ondersteuning kan ook helpen om twijfel weg te nemen en vragen te beantwoorden.

Stimuleer verdere groei voor duurzame welvaart

Familieleden aanmoedigen om een actieve rol te spelen in het beheer en de groei van hun vermogen, helpt om hen de waarde van geld bij te brengen. Dat kan door hen te betrekken bij de bestaande bezigheden van de familie, een nieuwe activiteit te financieren of te beleggen op de financiële markten.

Velen die een groot vermogen erven, weten niet hoe zij dat goed moeten beleggen. Vaak benaderen ze hun beleggingen te conservatief en houden ze grote stukken van hun vermogen aan in contanten of in 'veilige' effecten zoals obligaties. Zij erven dan ook dikwijls aanzienlijk meer geld dan ze voordien bezaten en willen daardoor niet al te veel risico nemen. Fisher Investments Nederland is van mening dat het raadplegen van een betrouwbare financiële professional erfgenamen met weinig beleggingservaring steun kan bieden en op weg kan helpen om hun vermogen strategisch verder uit te bouwen.

Een vermogen dat generaties overstijgt kan het leven van een familie ingrijpend veranderen, maar ga er niet zomaar van uit dat dat vermogen er altijd zal zijn. Er bewust over praten, kennis overbrengen en strategisch plannen helpt om ervoor te zorgen dat het vermogen van uw familie nog generaties lang meegaat.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:
•    Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland
•    Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL
•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland deze visie zal handhaven. Deze kan immers op ieder moment veranderen op basis van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

__________________________________________

i Bron: David Kleinhandler, "Generational Wealth: Why Do 70% of Families Lose Their Wealth in the 2nd Generation?" Nasdaq.com. 19 oktober 2018.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links