Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland: wanneer diversificatie een probleem kan worden

Fisher Investments Nederland: wanneer diversificatie een probleem kan worden

Uw portefeuille diversifiëren is een belangrijk aspect van een succesvolle beleggingsstrategie. Eenvoudig gezegd betekent diversifiëren verschillende soorten effecten combineren om de risico's in uw portefeuille te spreiden. Idealiter mag uw portefeuille nooit catastrofale verliezen kunnen lijden door één effect, sector, land of activaklasse. Als een bedrijf, sector of land onderuit gaat, kunnen in een gediversifieerde portefeuille de overige effecten voor stabiliteit zorgen – beurskoersen verlopen namelijk niet synchroon.

Er komt echter een punt waarop nóg meer diversifiëren niet per se beter is. Soms introduceren beleggers inefficiënties in hun portefeuille, ondermijnen ze het rendement of verhogen ze de kosten door diversificatie die averechts uitpakt.  

De oorzaak

Een van de meest gebruikte beleggingsvehikels leidt soms tot suboptimale diversificatie: beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen bieden beleggers een eenvoudige manier om hun portefeuille te diversifiëren, maar volgen wel elk hun eigen strategie. Iedere fondsbeheerder heeft zijn eigen kijk op de markten en ontwikkelt op basis daarvan zijn eigen beleggingsstrategie.

Een portefeuille bestaande uit meerdere beleggingsfondsen staat dus niet per se garant voor de juiste mate van diversificatie. Sommige beleggers denken dat het toevoegen van extra beleggingsfondsen aan een portefeuille gelijk staat aan meer diversificatie. Toch kan beleggen in veel verschillende fondsen onbedoeld financiële risico's inhouden voor uw portefeuille - en voor uw pensioen.

De risico's

 • Te sterke concentratie

  Een te sterke concentratie betekent dat u meer aan een effect, sector of land bent blootgesteld dan passend is voor uw langetermijnstrategie. Dat gebeurt soms wanneer beleggers verschillende beleggingsfondsen met overlappende posities aanhouden. Stel dat u drie beleggingsfondsen bezit, die allemaal beleggen in de Amerikaanse technologiesector — misschien zelfs in dezelfde bedrijven. Dan kan uw totale portefeuille te sterk geconcentreerd zijn in die sector en het handjevol bedrijven waarin elk fonds belegt. U wilde een goed gediversifieerde portefeuille samenstellen, maar u doet uiteindelijk net het tegenovergestelde.

 • Gebrek aan strategische focus

  Een gebrek aan strategische focus kan zich voordoen wanneer de beheerders van uw verschillende fondsen tegenstrijdige beslissingen nemen. Stel dat u belegt in twee beleggingsfondsen met elk een andere beheerder. In het ene fonds beslist de beheerder om aandelen uit land A te kopen, omdat zij denkt dat die het goed zullen doen. Tegelijk beslist de beheerder van het andere fonds om aandelen uit land A te verkopen, want hij verwacht dat de koers ervan zal dalen. Aan het eind van de rit betaalt u transactiekosten voor onsamenhangende beslissingen die uiteindelijk misschien geen effect op uw portefeuille hebben.

 • Mogelijk hogere transactiekosten

  Te veel diversificatie met beleggingsfondsen kan ertoe leiden dat u over al uw posities meer transactiekosten betaalt. Als u bijvoorbeeld een dozijn beleggingsfondsen aanhoudt die elk 300 aandelen in portefeuille hebben, bezit u zonder het te beseffen misschien wel aandelen van 3.600 bedrijven. Terwijl de beheerder van elk fonds die aandelen koopt en verkoopt, dragen u en de overige beleggers in die fondsen de impliciete en expliciete transactiekosten.

 • Veel vergoedingen en onkosten

  De meeste beleggers weten dat beleggingsfondsen verschillende beheervergoedingen in rekening brengen. Niet iedereen kent echter de extra kosten – beheer- en marketingvergoedingen, transactiekosten en andere exploitatiekosten – waarmee talloze beleggingsfondsen gepaard gaan. Door naar het gemiddelde “kostenpercentage” te kijken, dat weergeeft hoeveel de exploitatie van een fonds gemiddeld kost, kunt u zien hoezeer die extra kosten uw winst kunnen aanvreten, zeker als u verschillende fondsen bezit.

De oplossing

Fisher Investments is van mening dat niet alle beleggers evenveel baat hebben bij het aanhouden van beleggingsfondsen. Beleggers met een kleinere portefeuille moeten wellicht hun krachten bundelen met andere beleggers om tot een goede diversificatie te komen. In dat geval kunnen beleggingsfondsen zin hebben.

Vermogende beleggers daarentegen hebben wellicht meer flexibiliteit om een efficiënte portefeuille samen te stellen door direct in aandelen of obligaties te beleggen.

Uw portefeuille diversifiëren door direct aandelen te kopen kan verschillende voordelen hebben:

 • U lijdt minder efficiëntieverlies als gevolg van positiewissels, beheervergoedingen, exploitatiekosten en mogelijke belastingen op de verkoop van posities omdat anderen uitstappen.

 • U vermindert het risico op een te sterke concentratie in een bepaalde beleggingsklasse of sector en tegenstrijdige beleggingsstrategieën van verschillende fondsbeheerders.

 • Bovenal kunnen directe aandelenposities voor vermogende beleggers een transparantere, persoonlijkere en kostenefficiëntere manier zijn om hun portefeuille te diversifiëren.

Pensioenspaarders en andere langetermijnbeleggers doen er volgens Fisher Investments Nederland goed aan om het gebruik van beleggingsfondsen als onderdeel van hun beleggingsstrategie kritisch tegen het licht te houden. Voor sommige beleggers kunnen directe aandelenposities van pas komen om hun beleggingsdoelstellingen te halen.

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland deze visie zal handhaven. Deze kan immers op ieder moment veranderen op basis van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
Meer over Fisher Investments Europe ›
 1. Zo bouw je een succesvol Crypto portfolio 23 dec
 2. Amazon verbreekt ondanks matige markttrend omzetrecord tijdens Black Friday 21 dec
 3. Waarom het volgens Fisher Investments Nederland toch verstandig kan zijn om een aantal vastrentende effecten aan te houden 15 dec
 4. Fisher Investments Nederland ontkracht twee mythes over obligaties 15 dec
 5. Meer rendement op je portfolio met deze simpele optiestrategie 09 dec

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links